Nestlé Slovensko

Nestlé Slovensko

Život na plné obrátky

Martina je kreatívna nielen v práci, ale aj doma. Spieva v zbore, s ktorým chodieva aj na koncerty a rôzne zborové festivaly. Fitko a šport sú jej tiež blízke a nevynecháva z toho ani Miu, svojho psieho miláčika. Mia nie je žiadny pecivál a pravidelne spoločne vyrážajú aj na agility. 

Nestlé Slovensko
Nestlé Slovensko

Sledujte ich!

Zoznám sa s Martinou

Eva sa na sociálnych sieťach stará o pixelácku hru Diggy's Adventure. Spolu s grafikmi vyvíja komunikačné stratégie pre Facebook, Instagram aj Twitter. Tiež sa spolupodieľa na tvorbe contentu pre firemné sociálne siete. Je súčasťou päťčlenného tímu, kde sa každý stará o niektorú z hier a spoločne potom o sociálne siete Pixel Federation. Diggy's Adventure je role playing game, kde hráč hrá za svoju postavičku a vydáva sa na dobrodružnú výpravu. Cestou dostáva rôzne úlohy, rieši hádanky a získava rôzne materiály. Hrať hru a rozumieť jej, to je jedna z podmienok. Bez toho by sa jej s komunitou komunikovalo len ťažko. Najviac ju baví pracovať s Facebookom, kde je najviac hráčov.

Bez dobrých vzťahov to nejde

Keďže 90 % času trávi Martina priamo vo výrobe, dobré vzťahy s ľuďmi sú pre ňu kľúčové. A práve toto v Nestlé funguje. Keď budujete na pracovisku priateľskú atmosféru, ľudia sú k vám otvorenejší a podelia sa s vami o svoje skúsenosti aj starosti. Podľa Martiny takto v Nestlé fungujú nielen na pracovisku, ale aj v súkromnom živote. Často s kolegami organizujú grilovačky, oslavy narodenín alebo aj vianočnú kapustnicu. Samozrejme je však potrebné nájsť správny balans medzi priateľským naladením a určitou mierou rešpektu.

Nudu nepozná

Nestlé má svoj jasný smer a to sa Martine páči. Nestagnuje, stále sa snaží posúvať dopredu. V Nestlé sledujú celosvetové trendy a snažia sa vyvíjať stále zdravšie a kvalitnejšie potraviny. Zo svojej pozície môže tieto veci ovplyvňovať a aj keď to býva občas náročné, dáva jej to zmysel.

Vložiť tento profil na vašu webovú stránku