Johnson Controls International

  • Financie, Stavebníctvo / Verejné práce, Životné prostredie / Udržateľný rozvoj
  • Bratislava
  • johnsoncontrols.com

Starostlivosť o cudzincov

Theodora pochádza z Grécka. Pri rozhodovaní, či nastúpiť do pobočky na Slovensku, zohral dôležitú úlohu fakt, že Bratislava je síce hlavné mesto, ale nie je to hektická metropola, ktorá človeka pohltí. Je to ideálne miesto, kde si prvý raz vyskúšať prácu v cudzine. Zo všetkých benefitov si najviac váži to, ako firma podporuje zahraničných zamestnancov. Od pomoci s orientáciou v cudzej krajine, až po finančný príspevok na bývanie. Užíva si dochádzkovú vzdialenosť do kancelárie, o akej by mohla v Grécku iba snívať. 

Sledujte ich!

Spoznaj Theodoru

V Johnson Controls International má Theodora v rámci svojho tímu na starosti, aby všetky účtovnícke záležitosti sektora boli v poriadku, a tam, kde majú byť. Vo firme je nováčik, navyše z inej krajiny. Milo ju však prekvapilo, ako profesionálne a ochotne sa jej jej tím ujal a začlenil ju do kolektívu. Pracuje vo finančnom sektore, vyštudovala však vysokú školu medzinárodného obchodu. Je rada, že spoločnosť ocenila jej presah a naplno využíva nielen svoje znalosti zo štúdií, ale zároveň sa učí veľa nového.

Každý vie, čo má robiť

Podľa Theodory tajomstvom, ktoré stojí za úspechmi spoločnosti, je to, že každý vie, čo jeho pozícia vyžaduje, má znalosti a skúsenosti a chce mať prácu odvedenú správne. Vytvára to príjemné prostredie, keď nemusíte hasiť a riešiť problémy za iných kolegov. Najviac si užíva odovzdávanie nápadov a rád. S tímom máva pravidelné porady, kde zdieľajú, na čo nové prišli. Napríklad, ako daný projekt zefektívniť, prípadne kde a prečo nastala chyba. Interná komunikácia je v JC vyriešená skvelo. Nikto sa nebojí prísť s čímkoľvek novým, alebo naopak spýtať sa, pokiaľ niečomu dobre nerozumie.

Vložiť tento profil na vašu webovú stránku