Welcome to the Jungle - Logo

CENTRUM HÁJEK

CENTRUM HÁJEK

Odměnou je radost dětí a vděčnost rodičů

Nejkrásnější jsou pro Konstantina společně dosažené pokroky, radost samotných dětí a vděčnost jejich rodičů. Když jim po ukončení rehabilitace například rodiče zavolají, že se jejich dcerka právě dnes sama poprvé přesunula z vozíčku na postel, je to skutečná nádhera. Konstantin tuto práci dělá už více než 14 let, ale prožívat ty neuvěřitelné chvíle ho nikdy neomrzí.

CENTRUM HÁJEK
CENTRUM HÁJEK

Objevují rádi Českou republiku

Konstantin s manželkou tráví dovolené nejčastěji u příbuzných na Slovenku či v Bělorusku. Rád chodí do přírody a na pěší výlety. Česká republika mu v tomto směru poskytuje hodně možností, považuje ji za opravdu krásnou. Hodně památek i krásná příroda, uprostřed které v CENTRU HÁJEK navíc pracuje. Protože má Konstantin manželku ze stejného oboru, je pro ně práce zároveň časté společné téma rozhovorů. Oba je to velmi baví a přináší jim každodenní profesní uspokojení.

CENTRUM HÁJEK

Sledovat!

Poznej Kosťu

V Hájku je více než tři roky. Původem je z Běloruska, kde fyzioterapii vystudoval a nějakou dobu tam také pracoval. Potom několik let žil na Slovensku a pracoval s metodou podobnou TheraSuit, se kterou v CENTRUM HÁJEK pracuje dnes. Tam ho oslovili právě manželé Šikovi, kteří tam jezdili se synem na rehabilitační pobyty. Velmi ho zaujal jejich přístup a názory na to, jak má léčebná rehabilitace a péče o děti s handicapem vypadat. S manželkou, která je také fyzioterapeutkou, se tedy přestěhovali do Čech a pracují tady. Dnes sem za nimi jezdí i původní klienti ze Slovenska, Lotyšska nebo Ruska.

Pro každé dítě individuální plán

Úkolem Konstantina je připravovat pro každé dítě individuální plán rehabilitace při zvážení jeho fyzických a mentálních možností. Navrhuje tedy kombinaci jednotlivých metod rehabilitace pro každé konkrétní dítě tak, aby byl pro něj pobyt v centru příjemný a získaný přínos co největší. Metoda TheraSuit dává fyzioterapeutům hodně možností. Pomáhá jim dětského klienta postavit na nohy, zároveň umožňuje díky nastavitelné zátěži, kterou dítě musí překonávat, korekci nežádoucích pohybů a dosažení správného držení těla. Když má terapeut fantazii, dokáže pro dítě vymyslet s touto metodou opravdu zajímavá cvičení a posunout ho dopředu.

Hledají maxima možností u každého našeho klienta

Děti, se kterými v CENTRU HÁJEK pracují, potřebují hlavně odbornou dlouhodobou péči. Tím je myšleno, že se zde nedějí zázraky na počkání. Dokážou děti dostat do vertikální pozice a posunout jejich pohybové možnosti, kam to jde. U některých to může znamenat i samotnou chůzi. Podstatné ale je, dostat je na jejich možné maximum. To může hodně pomoci i jejich rodičům, kteří o ně pečují. Dokud je dítě malé a lehké, nic není problém. Pokud ale dítě v pozdějším věku už nezvládne spolupracovat s rodiči při oblékání, při přesunu z vozíku na postel nebo při jídle, bude to pro rodiče velká komplikace, vždyť i jim samotným časem ubývá sil.

Vložit profil na své webové stránky

to_validate : společnost prošla validací, je viditelná pro všechny, ale zatím nebyla indexována