Welcome to the Jungle - Logo

CENTRUM HÁJEK

Sledovat!

Od vlastního příběhu k dalším

Manželům Šikovým se po třech zdravých dětech narodil v roce 2007 syn Samuel, který si do života přinesl velmi těžké kombinované postižení. Jeho narozením se v podstatě začala psát historie projektu CENTRUM HÁJEK. Následující roky totiž byly pro rodinu Šikových ve znamení hledání cest a způsobů, jak pro syna zajistit tu nejkvalitnější léčebnou rehabilitaci. V Čechách se jim takovouto péči najít nedařilo, proto za ní jezdili hlavně do zahraničí. Tam zjistili, že léčebná rehabilitace může vypadat úplně jinak, než jak byli doposud zvyklí z ČR a s mnohem lepšími výsledky. A tak bylo rozhodnuto, vybudují vlastní centrum sociálních a rehabilitačních služeb. V roce 2011–2012 ještě se společníkem částečně zrekonstruovali bývalý hotel Hájek a v roce 2013 zahájili prvotní provoz centra.

Denní stacionář a sociální rehabilitace

CENTRUM HÁJEK začalo jako první v pořadí poskytovat sociální službu – Denní stacionář. Jeho současná okamžitá kapacita je 15 klientů. Bonusem je skutečnost, že v rámci pobytu má každý dětský klient k dispozici přibližně dvě hodiny léčebné rehabilitace denně. Následně zaregistrovalo službu Sociální rehabilitace. Hlavní myšlenkou je nácvik takových dovedností, které vedou k tomu, aby dítě zvládalo v mezích svých možností (mentálních a fyzických) běžné každodenní úkony bez pomoci další osoby a bylo tak do budoucna co nejvíce samostatné.

Další služby

Další službou, kterou CENTRUM HÁJEK nabízí, jsou Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kde v rámci individuálního sociálního poradenství pomáhá jednotlivým rodinám s handicapovanými dětmi. Radí jim, jak maximálně účinně uplatnit svá práva a jaké další možnosti v rámci sociální podpory od státu v podobě příspěvků a sociálních dávek mohou využívat. Poskytuje také Odlehčovací službu, která pomáhá rodinám v nenadálých životních situacích, kdy se nemohou o své dítě sami postarat, anebo si potřebují odpočinout od náročné 24hodinové péče.

Pro koho tu jsou?

V České republice se narodí ročně zhruba 4 000 dětí, které potřebují určitou specifickou péči. Jde především o dětské klienty s DMO (dětskou mozkovou obrnou), s vrozenými vadami nebo postižením získaným během komplikovaného porodu. Klienty CENTRA HÁJEK jsou především děti s pohybovými problémy v kombinaci s mentálním postižením. Všechny služby centra jsou určeny pro handicapované děti s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením ve věku od jednoho roku do 15 let. CENTRUM HÁJEK pomáhá všem potřebným bez ohledu na místo jejich bydliště z celé ČR. Prostřednictvím svých služeb tak denně pomáhá přibližně dvěma desítkám dětí.

Uprostřed lesů

Budova, kde se nachází CENTRUM HÁJEK, původně patřila státním lesům ČR, které si pro své rekreační zařízení vybrali opravdu kouzelné místo – jak jinak než uprostřed lesů – nedaleko státního zámku Kozel. Po revoluci zde několik let fungoval hotel s možností pronájmu restaurace a dalších komerčních prostor. CENTRUM HÁJEK zcela změnilo účel této budovy a od roku 2011 pracuje postupnými kroky na její celkové rekonstrukci tak, aby vyhovovala jejich účelům a byla zcela bezbariérová. Dosud se jim podařilo zrekonstruovat více než polovinu z rozsáhlé sestavy současných budov.

Speciální rehabilitační péče = nestátní zdravotnické zařízení

Následně zaregistrovalo statut nestátního zdravotnického zařízení, které se zaměřuje na poskytování rehabilitačních služeb pro dětské klienty. Podařilo se mu získat licenci, která jej opravňuje k využívání unikátní celosvětově úspěšné speciální neurorehabilitační metody TheraSuit a společně s kombinací doprovodných fyzikálních terapií (magnetoterapie, oxygenoterapie, leaser atd.) dosahuje u klientů velmi příznivých dlouhodobých výsledků. 

Vložit profil na své webové stránky

to_validate : společnost prošla validací, je viditelná pro všechny, ale zatím nebyla indexována