PosAm

  • Logiciels
  • Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Levice, Žilina
  • Voir le site

Sledujte ich!

Technologická evolúcia a užitočnosť

PosAm je poprednou slovenskou IT spoločnosťou, ktorá prináša zákazníkom unikátne softvérove riešenia prostredníctvom informačných technológií. Od roku 2010 je PosAm súčasťou skupiny Slovak Telekom. PosAm vytvára užitočné technológie, vďaka ktorým neustále napreduje. V rámci portfólia sa sústreďuje hlavne na softvérový vývoj, infraštruktúrne riešenia, outsourcing IT služieb. Tie poskytuje korporátnym zákazníkom zo segmentov sieťových odvetví, priemyslu, bánk, poisťovní, telekomunikácií a verejnej správy. Do portfólia však vstupujú aj produkty zamerané na nové segmenty zákazníkov. Softvérové riešenia sú zamerané na rozpočtovanie verejných financií a elektronické služby samosprávy, podporu kľúčových procesov v poisťovníctve, manažment pracovníkov a služieb. Z nových domén sú to platformy pre monitoring vozidiel a riešenie parkovania.

Firma voňajúca človečinou

PosAm uvíta vo svojej IT rodine technologických nadšencov, ktorí zapadnú do ich kultúry, založenej na hodnotách ako: ľudskosť, dôvera, rast a užitočnosť . Dvere tú majú otvorené vývojári, obchodníci, webdizajnéri či IT konzultanti, ktorí sa neboja prevziať zodpovednosť, sú proaktívni, ambiciózni, no zároveň im je vlastná pokora a tímový duch. Tým, kto má s nimi chuť a odhodlanie robiť pekné a užitočné veci, je odmenou príležitosť vzdelávať sa a rásť spolu so spoločnosťou za podpory skutočných lídrov, nadštandardná odmena za kvalitne odvedenú prácu a veľkorysé priestory, kde môže kreatíva voľne dýchať.

Podpora školstva a vzdelávania

PosAm organizuje eventy nie len pre svojich zamestnancov, ale aj ich najbližších. Okrem toho si všíma aj tých, ktorí pracujú v školstve a venujú sa vzdelávaniu aj nad rámec bežných povinností. Ocenenie Dionýza Ilkoviča vzniklo ako poďakovanie za úsilie tým, ktorí berú prácu učiteľa ako poslanie. Cena sa udeľuje za rozvoj mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika.

Vložiť tento profil na vašu webovú stránku

Questions et réponses sur PosAm