Minth Group

Minth Group

Shine pracuje v Mignen CR jako HR Business Partner a věnuje se péči o zaměstnance, nastavení firemní kultury a personální strategie společnosti. Mimo jiné zapojuje čínské kolegy do života v České republice a pracuje na plnění poslání společnosti v ČR.

Podílí se na stanovení KPI ukazatelů pro jednotlivá oddělení. Je členkou top managementu a jejím cílem je ve společnosti implementovat baby friendly přístup. Pravidelně se s ní můžete setkat při vstupních školeních zaměstnanců, případně i na veletrzích a různých marketingových setkáních.

Je iniciátorkou i mimopracovních aktivit a klade důraz na dobré mezilidské vztahy na pracovišti.

Ivan pracuje jako laboratorní technik v oddělení kvality. Do společnosti nastoupil jako obsluha VZV a již po několika měsících se díky svým technickým znalostem a šikovným rukám posunul do oddělení kvality.

V současné době zajišťuje měření produktů na CMM, provádí testování výrobků a připravuje části výrobků na analýzu. Je skvělým parťákem v týmu, nezkazí žádnou legraci a ve volném čase se věnuje práci v autodílně.

Nick má v Minth Group na starosti MEB projekt. Jeho hlavní pracovní náplní je zajištění plynulého náběhu projektu MEB a spokojenost zákazníka. Projektu se věnuje od A do Z. Své aktivity si pečlivě plánuje, jakmile ale zazvoní telefon nebo přijde e-mail s tím, že je potřeba něco důležitého vyřešit, je to jeho priorita.

Působí nejen jako hlavní manažer projektu, ale je také zodpovědný za kvalitu, zásobování a BOZP ve společnosti. Svými pohotovými reakcemi je schopen vyřešit jakoukoli mimořádnou situaci ve výrobě. Díky tomu je jeho práce náročná a komplexní, ale také živá a dynamická.

Na své kolegy i podřízené má vysoké nároky, které jsou ale kompenzovány důvěrou a vysokou mírou autonomie.

Jako vedoucí oddělení administrativy a tlumočnice je Patricie zodpovědná za fungování společnosti po stránce office managementu. Stará se také o zajištění dodavatelských služeb. Komunikuje se zástupci vlády a státních úřadů, jednání s nimiž i tlumočí. Uzavírá smlouvy s obchodními partnery.

Důležitou součástí její pracovní náplně je i komunikace se zahraničními kolegy. Reprezentuje společnost na obchodních jednáních a v rámci svého zaměstnání se proto podívá i do zahraničí. Pracovně navštívila třeba Čínu.

Minth Group = Mignen

Společnost Mignen CR, s.r.o. je novou vlajkovou lodí globální značky MINTH Group. Jedná se o novou obchodní jednotku, která cílí svůj zájem na udržitelnou budoucnost, elektromobilitu a s tím spojené produkty.

Zákazníci MINTH Group představují 80% celkového podílu na globálním trhu s automobily. Posláním MINTH Group je tvorba krásných produktů ve spojení s inteligencí.

Koho hledají?

Hledají kolegy, kteří mají zájem budovat a rozvíjet novou automotive společnost v oblasti Elektromobility a které zajímají nejmodernější automatizační technologie.

Obsazují nejrůznější pracovní pozice od manažerských, technických, administrativních až po operátory ve výrobě.

Co se hodí vědět

Nabízí skvělou příležitost vytvářet zcela novou společnost, její firemní kulturu, procesy a týmy.

Společnost Minth Group dlouhodobě expanduje na nové trhy, což sebou přináší příležitost jak pro osobnostní, tak kariérní rozvoj.

Vložit profil na své webové stránky