Candidatures spontanées
Aj Ty v IT

Aj Ty v IT

Candidature Spontanée

  L'entreprise

  Aj Ty v IT

  Aj Ty v IT

  • ONG
  • < 15 salariés

  Le poste

  Candidatures spontanées

   Who are they?

   Aj Ty v IT podporuje a motivuje dievčatá a ženy k štúdiu informatiky a následnému zamestnaniu sa v technologickej oblasti. Prostredníctvom praktických workshopov, dlhodobých akadémií pre dospelé ženy a pravidelných krúžkov kreatívneho programovania prináša nový pohľad na informatiku. Kurzami pre dospelé ženy im priamo otvára dvere do sveta IT. Zároveň šíri osvetu o tom, prečo je dôležité mať viac žien v oblasti technológií a snaží sa vyrovnávať šance žien na ich uplatnenie v tomto sektore. Ako občianske združenie funguje od roku 2012.

   Tím Aj Ty v IT tvorí zakladateľka a riaditeľka Petra Kotuliaková. Oblasti pôsobenia má združenie rozdelené podľa cieľových skupín. Najmladšie dievčatá na základných školách má na starosti projektová manažérka Zuzana Okálová. Programy pre študentky na stredných školách pripravuje Barbora Dančová a kurzy a workshopy pre dospelé ženy rieši Veronika Pizano. V regiónoch zastupuje Aj Ty v IT Mirka Čechová (Martin a Žilina) a Alžbeta Pališinová (Košice). V tíme je za marketing a PR zodpovedná Monika Kapráliková, komunikáciu má na starosti Simona Lučkaničová a rozvoj komunít manažuje Denisa Sabová. S organizáciou dobrovoľnícky spolupracujú aj externé konzultantky, pre interné HR záležitosti je to Ivana Halpert a pre vonkajšie HR Lucia Štellerová. V správnej rade Aj Ty v IT sedí Lucia Štellerová, Natália Kisková a Martina Šturdíková. Aj Ty v IT vypomáha veľké aj množstvo dobrovoľníčok a dobrovoľníkov, či už v lektorovaní, organizácií podujatí či v administratíve.

   Aj Ty v IT
   Want to know more about Aj Ty v IT?Company culture, teams, jobs... Let's go for an immersion!
   Visit the profile
   Aj Ty v IT

   Aj Ty v IT

   Cette offre vous tente ?

   Questions and answers about the offer
   • Ajouter aux favoris
   • Partager sur Linkedin
   • Partager sur Facebook
   • Partager sur Twitter