Welcome to the Jungle - Logo

Unipetrol

  • Energie
  • Praha, Kolín, Kralupy Nad Vltavou, Litvínov, Neratovice, Pardubice
  • www.unipetrol.cz

Mario Kováč, Digital Marketing Specialist

Seznam se s Mariem

Ve společnosti je Mario už dva roky a hlavní náplní jeho práce je správa sociálních sítí. Ve spolupráci s marketingovou agenturou spravují celkem šest kanálů. Mario je tím, kdo chodí s nápady a inspirací na příspěvky. Na agentuře je pak tvorba konkrétního contentu a grafiky. Konečný výsledek vždy společně ještě doladí k dokonalosti a mohou postovat. Kromě toho agentura odpovídá také za komentáře a zprávy a pravidelně mu reportují výsledky. Na něm pak je, aby dohlížel na to, že se ubírají správným směrem. Sociální sítě zároveň nejsou to jediné, oč se ve firmě stará.

TOP školení, konference v zahraničí i setkání s českými celebritami. Kdo tohle v práci má?

Mario Kováč

Digital Marketing Specialist

Anička Říhová Horáková, HR Specialist & HR Marketing Specialist

Seznam se s Aničkou

V Unipetrolu je Anička už krásných sedm let. Začínala ještě při studiu na recepci a hned od začátku věděla, že když se bude snažit, má velký potenciál ke kariérnímu růstu. To se jí už po necelých dvou letech potvrdilo. Nastoupila na pozici asistentky jednatelů společnosti. Byly to pro ni čtyři roky plné cenných zkušeností. Organizovala například konference pro top management, konsolidovala data pro audit, a hlavně měla možnost poznat všechna oddělení ve firmě od A do Z. To jí ukázalo cestu do HR. Vystudovala lidské zdroje a komunikaci a tomu se také už dva roky věnuje.

Snažím se v lidech najít jejich skrytý potenciál a zanechat v nich pozitivní dojem.

Anička Říhová Horáková

HR Specialist & HR Marketing Specialist

Jakub Gleich, Scheduler

Seznam se s Jakubem

Jakub jako scheduler neboli plánovač musí mít detailní přehled o celé rafinérii. Zároveň úzce spolupracuje s kolegou, který vykonává stejnou funkci v litvínovské rafinérii. Každý den plánuje, jaké množství ropy zpracují a kam a v jakém množství budou posílat produkty a meziprodukty. Neustále vyhodnocuje, jak se daří plnit plán. Mimo to také vymýšlí a sepisuje receptury mísení. Hraje si s jednotlivými komponenty benzínu a nafty, a přitom zohledňuje plán, požadavky na kvalitu i skladové zásoby. Aktuálně se také podílí na vývoji nových vysokooktanových paliv, která budou splňovat nové normy.

Mojí pozici najdeš ve firmách, kde je potřeba skloubit vysoké nároky na logistiku a plnění plánu.

Jakub Gleich

Scheduler

Sledovat!

Jediní v republice

Unipetrol je rafinérská a petrochemická skupina. V Česku patří z hlediska obratu mezi největší firmy, jsou jediným zpracovatelem ropy, výrobcem pohonných hmot a jedním z nejdůležitějších výrobců plastů. Polyolefinový granulát prodávají dalším zpracovatelům, kteří granulím dávají konkrétní tvar. Vzniknou plastové výrobky jako hračky, kbelíky, ale i folie nebo trubky. Do skupiny spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Pod značkou Benzina provozují síť čerpacích stanic v Česku a na Slovensku. V Česku je Benzina s počtem 413 stanic největším řetězcem. O motory svých zákazníků pečují čisticím palivem Efecta a palivem vítězů Verva. Určitě znáš také jejich legendární značku motorových olejů Mogul a Stop Cafe, síť rychlého občerstvení na čerpacích stanicích Benzina. Je toho hodně, ale v Unipetrolu se neztratíš!

Na lidech jim záleží

Zaměstnávají bezmála 5 000 lidí, kterým se samozřejmě věnují. Zaměstnanci mají možnost využít množství nadstandardních benefitů jako pravidelné lékařské prohlídky, stravenkové karty, možnost zřízení tankovací karty Benzina, vstupenky na domácí zápasy HC Verva Litvínov nebo třeba Multisport kartu, kterou nabízejí zaměstnancům za 250 Kč! Získali 3. místo v celorepublikové soutěži Zaměstnavatel roku za rok 2018, v Ústeckém kraji skončili první. Mezi studenty jsou ve svém odvětví nejžádanější firmou.

Potkáte se na startu

Jako jeden tým fungují nejen v práci. Zaměstnanci se pravidelně řadí na startovní čáře sportovních událostí. Mají vlastní Běžecký klub, který podporuje zaměstnance v aktivním trávení volného času. Již několikrát obhajovali skvělé výsledky v podobě zisku cenných kovů na firemní Orlen olympiádě v Polsku. Potkat se s nimi také můžeš na Spartan Race, jehož jsou partnerem. Závodů se rovněž aktivně účastní. Zaměstnanci také staví každý rok posádky během závodů dračích lodí. Závodění mají prostě v krvi. A o tu se umí podělit. Palivo života totiž zaměstnanci dvakrát ročně darují potřebným.

Dbají na ochranu životního prostředí

Dělají vše pro to, aby minimalizovali dopady rafinérského a petrochemického průmyslu na životní prostředí, ročně investují na jeho ochranu více než miliardu korun. Systémový přístup, bezpečnost a plnění zásad celosvětového programu Odpovědné podnikání v chemii je v Unipetrolu na prvním místě. Průběžně modernizují výrobu, optimalizují energetickou náročnost, snižují objem emisních a odpadních látek a ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR likvidují staré ekologické zátěže. Za posledních deset let objem emisí vypouštěných do odpadních vod klesl již o 83 % a objem emisí vypouštěných do ovzduší o 70 %. A tím nekončí. Životní prostředí nejenom chrání, ale také aktivně podporují. Spolupracují s Ekologickými centry v Mostě a Kralupech nad Vltavou. Organizují a financují vysazování ryb do řeky Bíliny a Labe. Zamiloval si je i sokol stěhovavý. Ten pravidelně hnízdí v připravených budkách přímo ve výrobních areálech v Litvínově, Neratovicích i Kralupech nad Vltavou. Od roku 2011 tam pomohli na svět již 25 mláďatům tohoto kriticky ohroženého druhu. Starají se o včely a v neratovické Spolaně stáčí med, který je pravidelně oceněn zlatou známkou kvality.

Podávají pomocnou ruku

Protože pomáhat jim není cizí, pořádají dobrovolnické dny, během kterých zaměstnanci pomáhají neziskovým organizacím s jarním úklidem, odklízením odpadů z okolí vodních ploch nebo vyrábějí didaktické pomůcky pro handicapované děti. Organizují pravidelně také zaměstnaneckou sbírku Splněná přání, která neziskovým organizacím v okolí jejich výrobních závodů již přinesla více než dva miliony korun během sedmi let. Od prosince 2016 mají také vlastní nadaci Unipetrol zaměřenou na vzdělávání s důrazem na chemii a ostatní přírodní vědy. Jejím prostřednictvím finančně podporují středoškolské a vysokoškolské studenty, učitele i školy. Realizují exkurze, přednášky a řadu naučně-vzdělávacích projektů na propagaci chemie mezi žáky základních škol a studenty středních škol. Se studenty vysokých škol spolupracují v oblasti diplomových prací nebo na vědecko-výzkumných projektech. Přímo ve výrobním areálu funguje pobočka Vysoké školy chemicko-technologické.

Vložit profil na své webové stránky