Union poisťovňa a Union zdravotná poisťovňa

Katarína Sokolová, Scrum Master / Innovation Leader

Zoznám sa s Katkou

V Unione je Katarína už 4,5 roka a veľmi intenzívne vníma všetky zmeny, ktoré sa za tú dobu udiali. Ako Scrum Master sa na zavádzaní viacerých zmien podieľala. V súčasnosti má na starosti dva tímy ľudí. Zabezpečuje, aby tieto tímy fungovali efektívne, napĺňali svoje ciele, a odstraňuje vonkajšie prekážky, ktoré im v tom môžu brániť. Dôležité je tiež vedieť tím podporiť a motivovať. Jej práca je teda kombináciou hard skills a soft skills. Nestačí mať projektové zručnosti a výborne zvládnuť Scrum metodiku, práca vyžaduje aj empatický prístup k ľuďom.

Nestačí výborne zvládnuť Scrum metodiku, moja práca vyžaduje aj empatický prístup k ľuďom.

Katarína Sokolová, Scrum Master / Innovation Leader

Scrum Master / Innovation Leader

Peter Sloboda, Manažér odboru nákupu ambulantnej a lekárenskej starostlivosti.

Zoznám sa s Petrom

V Unione Peter začínal ako radový zamestnanec, špecialista nákupu. Postupne sa vypracoval až na súčasnú pozíciu, pri ktorej rokuje najmä so združeniami zastupujúcimi poskytovateľov zdravotných služieb. Rokovanie je vždy kombináciou dobrej analytickej prípravy a schopnosti čítať v ľuďoch. Pracuje s množstvom združení a musí nájsť určitú rovnováhu, aby príliš neuprednostnil jedno združenie pred druhým. Vždy má vopred pripravenú stratégiu, no nikdy sa nedá aplikovať schematicky. A to je na tieto práci zaujímavé. 

Rokovanie je vždy kombináciou dobrej analytickej prípravy a schopnosti čítať v ľuďoch.

Peter Sloboda, Manažér odboru nákupu ambulantnej a lekárenskej starostlivosti.

Manažér odboru nákupu ambulantnej a lekárenskej starostlivosti.

Miroslav Benko, Operátor Call Centra

Zoznám sa s Mirom

V rámci call centra Moroslav komunikuje s poistencami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, mzdovými účtovníkmi a ekonómami. Jeho práca je veľmi náročná na rozsah informácií, ktoré musí ovládať. Nikdy totiž nevie s akou otázkou sa na Petera ľudia obrátia. Zároveň má pod patronátom klientov zo zahraničia, ktorým vysvetľuje slovenské poistné špecifiká. Oddelenie sa stále mení, vyvíja a prináša nové výzvy. Do stereotypu sa preto nikdy nedostal. Zároveň ho napĺňa, keď niekomu dokáže pomôcť s ťažším problémom.

Som rád, že nemáme žiadne šablóny, ako postupovať, ale vždy hľadáme cesty ako vec skutočne vyriešiť.

Miroslav Benko, Operátor Call Centra

Operátor Call Centra

Sledujte ich!

Značka s cvengom

Poisťovňa Union si na Slovensku buduje svoje meno už od roku 1992. Verejnosť ich už vníma ako tradičnú značku, na ktorú sa dá spoľahnúť, a to aj vďaka silnému holadskému partnerovi, Achmea, ktorý je na poistnom trhu známy svojim progresívnym prístupom a transparentnosťou. Union poskytuje na Slovensku nielen veľmi širokú ponuku komerčného a zdravotného krytia, ale aj množstvo nadštandardných výhod a benefitov. Slovenský trh vyžaduje rýchlosť, prispôsobivosť a flexibilitu. Preto sa v Unione snažia nájsť fúziu medzi tradičným a moderným, klasickým a sviežim. Práve vďaka tomuto spojeniu sú schopní napredovať a ďalej rásť.

Inovácie ich držia medzi prvými

Union je si vedomý toho, že na Slovensku vyrastá nová silná generácia ľudí, ktorí sú náročnejší, cieľavedomejší a chce s ich potrebami držať krok. V posledných rokoch preto Union prešiel viacerými zásadnými zmenami a inováciami. Tieto transformácie posunuli na novú úroveň nielen ich služby, ale aj schopnosti zamestnancov. Presun centrály Unionu do nových priestorov bol len začiatok. Okrem toho opustili štandardnú hierarchickú štruktúru firmy a vytvorili pružné tímy, v ktorých pôsobia ľudia s rôznymi špecializáciami. Zaviedli agilný spôsob práce, pracujú u nich roboti. Medzi zamestnancami nenájdete prísnu hierarchiu, ale skôr partnerskú rovnosť.

O know-how sa radi podelia

Každý rok sú vybraní dvaja zamestnanci, ktorí sa zúčastnia ročného školenia v rámci programu Eurapco Eurekans. Tieto školenia sa odohrávajú vo viacerých krajinách Európy a okrem nových skúseností a schopností si ľudia z Unionu odnášajú aj medzinárodné priateľstvá. Zároveň sa ktokoľvek zo zamestnancov môže obrátiť na kolegov z Holandska, z materskej spoločnosti Achmea. Ľudia z Achmey majú dlhoročné skúsenosti s poisťovníctvom a vždy sú ochotní poskytnúť dobrú radu. 

Na tvojom názore záleží

Union je transparentný navonok aj vo vnútri spoločnosti. V rámci neformálnej štruktúry nebudete mať problém kedykoľvek osloviť svojich nadriadených. Dvere majú ľudia otvorené dokonca aj k ľuďom z predstavenstva. Vedia sa na seba navzájom spoľahnúť a názor každého zamestnanca má svoju váhu. V takejto atmosfére sa každý problém hneď rieši jednoduchšie. Hoci je tu viacero oddelení, sú v podstate jedným veľkým stmeleným kolektívom. Oddelenia sú veľmi úzko prepojené a často si pomáhajú pri riešení rôznych krízových situácií.

Smart-Ups

Union má aj vlastnú internú súťaž, ktorá má v priebehu roka dve kolá. V tom prvom zamestnanci prídu s nápadmi, ktoré súvisia s produktami a firemnými cieľmi. Na prezentáciu týchto ideí je vytvorená veľmi interaktívna platforma, kde si svoje nápady kolegovia vzájomne komentujú a lajkujú. V prvom kole vyberú najsympatickejšie nápady oni sami. V druhom kole víťazné nápady posúdia ďalší, obvykle seniornejší ľudia z biznisu. No a tie najlepšie myšlienky sa nakoniec pokúsia implementovať priamo do firemnej stratégie.

Športom ku zdraviu aj k stmelenému kolektívu

Športovci sa v Unione majú ako v bavlnke. Union má niekoľko vlastných športových tímov: futbalový, bežecký a bedmintonový. Usporadúvajú tiež rôzne turnaje a svojich ľudí vyslali aj na beh od Tatier k Dunaju. Šport prospieva zdraviu, a zároveň tvorí priateľstvá v kolektíve. Komunikácia vo firme sa tak netočí len okolo pracovných záležitostí, ale aj okolo hromady skvelých zážitkov, ktoré na týchto akciách zdieľajú.

Priestory, ktoré si zamiluješ

Koncom decembra 2017 sa Union presťahoval do nových, modernejších priestorov na Karadžičovej ulici. Kancelárie sú otvorené a ľudia sú v neustálom kontakte. Táto otvorenosť odzrkadľuje aj otvorenosť vzťahov. Na to slúžia aj relax miestnosti, priestranné kuchynky a pohodlné pohovky, na ktorých sa budete cítiť ako doma. Ak však potrebujete súkromie alebo na vás príde introvertná chvíľka, môžete sa realizovať v niektorej z focus miestností.

Call centrum dáva široký rozhľad

Call centrum je to pravé miesto, kde sa dá získať veľká šírka informácií a pochopiť, ako firma funguje. Vďaka možnosti spoznať klientov a porozumieť ich potrebám môže každý v tíme prispievať k zlepšovaniu poistenia na Slovensku. Tím veľmi úzko spolupracuje naprieč celou firmou, spoznáva kolegov a rozumie práci jednotlivých oddelení. Ľahšie sa im orientuje v interných procesoch a pri ďalšom kariérnom posune v Unione majú jasnejšiu predstavu, ktorou cestou sa vybrať.

Vložiť tento profil na vašu webovú stránku