Union poisťovňa a Union zdravotná poisťovňa

Hlavne v pohybe

Náročná práca vyžaduje poriadny relax. Ten si však Peter rozhodne nepredstavuje doma pred telkou s nohami vyloženými na stole. Najradšej má beh, basketbal a CrossFit. A najlepšie v spoločnosti kamarátov a kolegov. Beh je skvelým prostriedkom na utuženie kolektívu. V Unione to dobre vedia, a preto majú aj vlastný bežecký tím. 

Sledujte ich!

Zoznám sa s Petrom

V Unione Peter začínal ako radový zamestnanec, špecialista nákupu. Postupne sa vypracoval až na súčasnú pozíciu, pri ktorej rokuje najmä so združeniami zastupujúcimi poskytovateľov zdravotných služieb. Rokovanie je vždy kombináciou dobrej analytickej prípravy a schopnosti čítať v ľuďoch. Pracuje s množstvom združení a musí nájsť určitú rovnováhu, aby príliš neuprednostnil jedno združenie pred druhým. Vždy má vopred pripravenú stratégiu, no nikdy sa nedá aplikovať schematicky. A to je na tieto práci zaujímavé.

Priestor pre rast

Peter je v Unione už skoro 5 rokov a za ten čas jeho kariéra poskočila o riadny kus vpred. Na súčasnú pozíciu si ho Union pripravoval už tým, že mu umožnil zúčastniť sa programu Eurapco Eurekans. Pracoval na viacerých pracoviskách v Anglicku, Taliansku aj Francúzsku, kde napríkad simulovali riadenie firmy a v medzinárodnom tíme pracovali na projekte, ktorý bol výstupom tohto tréningového programu. Zúčastnil sa už aj niekoľkých vzdelávacích workshopov v Holandsku. A aby toho nebolo málo, využíva aj skvelý benefit, pri ktorom Union každoročne prispieva zamestnancom na jazykový kurz.

Vložiť tento profil na vašu webovú stránku