Science Café

Science Café

Neziskové organizace

Praha 7, Brno, Kladno

Seznam se s Romanem

Roman Science Café v Kladně rozjížděl se ženou a pár kamarády v roce 2012. V té době zakládali spolek Halda s vizí pořádat kulturní a vzdělávací akce a někudy se k nim dostala informace o Science Café. Jeho koncept je nadchl, tak vyrazili do Prahy, aby Science Café viděli naživo. A protože něco podobného na Kladně chybělo, šli do toho. Následovala seznamovací schůzka s Hankou a Lukášem a následně se mohli pustit do práce. Po čase mohl využít svoje zkušenosti i při práci pro centrální tým, kde vytváří newsletter pro kolegy z ostatních měst i širokou veřejnost a pomůže, s čím je zrovna potřeba.

Nevšední pohled na věc

V Kladně pořádají Science Café vždy od září do května. Už od začátku spolupracují s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT, která jim pomáhá se zajištěním hostů pro dva večery, zbytek si domlouvají sami. Snaží se pokrýt témata, která jsou něčím aktuální, ale snaží se na ně přinést neobvyklý pohled. Například když bylo výročí narození Karla IV., přemýšleli, jak se tématu dotknout, aniž by se ho chopil historik. Shodou okolností znají člověka, který zkoumal jeho lebku. Ten si připravil skvělý večer, kdy mluvil o metodách zkoumání kosterních ostatků, co z nich lze vyčíst a jak to bylo konkrétně v případě Karla IV.

Vložit profil na své webové stránky