Welcome to the Jungle - Logo

OMEXOM GA Energo

  • Energie
  • Plzeň – Bolevec, Brno, Plzeň, Praha 4, Česká Lípa
  • www.gaenergo.cz

O Petrovi

Od dětství se aktivně věnoval sportu všeho druhu a do 30 let dokonce hrál závodně fotbal. Teď šel sport stranou a věnuje se především rodině. I přesto, že má dvě malé děti, není to pro něj ani manželku překážka. Když je hezký víkend, hodí děti na záda a vyrazí na túru třeba do Beskyd, odkud pochází. Přes týden si s kolegy zahrají fotbal nebo tenis na hřišti, které je součástí areálu.

Sledovat!

Seznam se s Petrem

Práce na projektu začíná ještě před tím, než se oficiálně podepíše smlouva s investorem. Petr si musí nastudovat projektovou dokumentaci, sestavit harmonogram a domluvit se subdodavateli postup tak, aby se po podpisu smlouvy mohli ihned pustit do práce. V průběhu realizace stavby kontroluje, jestli je práce kvalitně odvedená a že se neodchylují od časového ani finančního plánu. Pokud nastanou odchylky nebo se vyskytne něco, co nemohli předpokládat, konzultuje vše s investorem. Po dokončení výstavby rozvodny dotáhne legislativní požadavky, ukončí projekt v interním systému a předá budovu zadavateli.

Překážky jsou na denním pořádku

Za celých 12 let, co v Omexomu pracuje, jen dvakrát stavěl rozvodnu „na zelené louce“. V ostatních případech se jedná o rekonstrukce nebo přestavby stávajících rozvoden. To s sebou přináší situace, které dopředu nemůžou předpokládat. Nejčastěji se potkává s tím, že v předchozí projektové dokumentaci nesouhlasí nějaké rozměry se skutečností. Stalo se ale i to, že při výkopových pracích narazili na základy rozvodny, která tam byla před 50 lety.

Vložit profil na své webové stránky