Welcome to the Jungle - Logo

Olympus Medical Products Czech

Jak probíhají stáže

Celá stáž probíhá pod dozorem mentora, který jí zároveň dělá takového průvodce a zadává úkoly, na nichž má pracovat. Podle jejich rozsahu a charakteru trvá splnění některých z nich jeden den, jiných i déle. Během práce dostává zpětnou vazbu, společně výsledky úkolů hodnotí a mluví o práci. Na své pozici se pohybuje v rámci multioborových týmů, což je pro ni velkou výhodou. Potkává se díky tomu pokaždé s jinými lidmi z různých skupin, takže je to přínosné a zajímavé i z hlediska komunikace. V každém týmu je trochu jiná atmosféra a jinak nastavený pracovní proces, což ji významně rozšiřuje jak profesní, tak lidské obzory.

Olympus Medical Products Czech
Olympus Medical Products Czech

Sledovat!

Poznej Terku

Do Olympus Medical nastupovala Terka jako stážistka v červenci 2017. Stále studuje na VŠE v Praze obor Management. Na stáži v Přerově strávila prakticky celé léto a musí říct, že ji to velmi bavilo. Stáž teď dokončuje podle svých časových a studijních možností. Absolvuje ji na oddělení neustálého zlepšování, kde se zaměřují na optimalizaci materiálních toků výrobních linek. Cílem by měl být kompletně optimalizovaný layout výrobní linky.

Dělám něco, co mi dává smysl

Jejím profesním cílem je dělat něco, co ji baví a co ji dává smysl, protože pokud to tak je, je ochotná dát tomu opravdu hodně energie. A na práci v Olympus Medical ji nejvíc baví právě komunikace s lidmi. S orientací na neustálé zlepšování, kdy se snaží implementovat různé změny do celého výrobního procesu, je komunikace s lidmi alfou a omegou. Musí umět lidem nastávající změny správně vysvětlit, což není vždycky jednoduché. Je potřeba najít vhodný způsob, jak každou změnu komunikovat, aby nebyla od začátku vnímaná jako negativní jen proto, že se jedná o změnu. To je pro ni vždycky výzva.

Vložit profil na své webové stránky