Nestlé Slovensko

Nestlé Slovensko

V rodinnom kruhu

Martin si najlepšie oddýchne v prítomnosti svojej rodiny. Je to jeho priorita a vďaka práci v Nestlé má na rodinu aj dostatok času. Okrem toho ho bavia bežné manuálne práce okolo domu alebo v záhrade. Z nich je preňho najzaujímavejšia akékoľvek práca s drevom. 

Nestlé Slovensko

Sledujte ich!

Zoznám se s Martinom

Keď Martin pred ôsmimi rokmi nastupoval do Nestlé, jeho pracovná pozícia bola vtedy úplne nová a bola tak trochu experimentom. Nebola presne zadefinovaná a až čas mal ukázať ako bude efektívna. Stál tak pred úlohou konkretizovať, čo bude robiť a kde bude v rámci firemnej štruktúry fungovať. Odvtedy sa jeho práca viackrát zmenila, korigovala a vyvinula až do súčasnej podoby. A že je dostatočne efektívna dokazuje fakt, že medzitým vznikli ďalšie tri podobné pozície.

Ako by značka mala komunikovať

Martin má na starosti trade a category manažment. V prvom prípade rieši spôsoby, ako spotrebiteľa osloviť priamo na predajni. Pod to spadá návrh rôznych spotrebiteľských akcií, plagátov, letákov alebo aj stojanov v obchodoch. V rámci category manažmentu sú to zasa konkrétne odporúčania na to, ako čo najefektívnejšie vystaviť výrobok v regáloch. Zároveň zastrešuje komunikáciu medzi marketingovým oddelením v Prahe a obchodným oddelením v Bratislave.

Perspektívne produkty

Na svojej práci má rád rozmanitosť produktov, s ktorými pracuje. Či už je to rozpustná káva, Dolce Gusto, Granko alebo Caro, každá z týchto značiek potrebuje špecifický prístup a starostlivosť. Baví ho aj samotný druh produktov, s ktorými pracuje. Káva v posledných rokoch nadobudla silný socializačný rozmer. Ľudia sa pri nej radi stretávajú, družia a táto funkcia bude ďalej rásť. Káva má tak do budúcnosti veľký potenciál.

Vložiť tento profil na vašu webovú stránku