IBM

Soňa Khandlová, Pricing Lead

Zoznám sa so Soňou

V IBM som viac ako 5 rokov a celý čas som v oddelení priceingu, čo znamená, že stanovujem ceny produktov. Začínala som na hardvérových produktoch a teraz robím softvér. Neznamená to, že naceňujem položky, ale počítam a stanovujem ceny na celé zákazky pre našich zákazníkov. Napríklad si u nás chce nemenovaná medzinárodná banka kúpiť zabezpečenie, internetbanking a ešte nejaký softvér pre vlastné výpočty. Túto zákazku odhadujem na pár desiatok miliónov dolárov. To sú ceny, ktoré počítam a zároveň rozhodujem o zľavách, ktoré firmám za dlhšiu spoluprácu poskytujeme. Je to veľmi adrenalínová disciplína, ktorá má blízko k Sales.

Priceing je rozhodne najemotívnejšie a najadrenalínovejšie oddelenie tu u nás.

Soňa Khandlová, Pricing Lead

Pricing Lead

Martina Mikotová, Iteration Manager pre britský tím

Zoznám sa s Martinou

V IBM som viac ako dva roky. Priviedla ma sem kamarátka, ktorá tu doteraz pracuje. Do dvoch dní od pohovoru som vedela, že som prijatá. Moja súčasná pozícia vznikla pomerne nedávno, kedy sa reštrukturalizovali v IBM tímy. Som manažérka. Koordinujem v tíme spoločné stretnutia, ako ranné meetingy, na ktorých si povieme, kto čo robil alebo mesačné retrospektívy, kedy si povieme, čo sa podarilo a nepodarilo a tak ďalej. Potom mám povinnosti tímového koordinátora, čo zahŕňa biznis cally, komunikáciu s obchodným oddelením, uzatváranie kontraktov s partnermi v UK a mnoho ďalších vecí.

Máme veľa možností vzdelávať sa v interných kurzoch. Človek tak môže úplne zmeniť svoje zameranie.

Martina Mikotová, Iteration Manager pre britský tím

Iteration Manager pre britský tím

Marcus Révaj, IT Developer a Bussiness Analytic

Zoznám sa s Marcusom

V IBM nie som ešte ani rok. Popri práci tu dokončujem štúdium informatiky. Nie je to moja prvá pracovná skúsenosť, ale je prvá na full time. Ponúkli mi tu najlepšie podmienky pre ďalší rozvoj a zároveň považujem za úspech, dostať sa do spoločnosti ako je práve IBM. Je to jedna z tých spoločností, v ktorej chce programátor pracovať. Momentálne pracujem na aplikácii, ktorá zjednoduší prácu všetkým našim interným finančným tímom. Bavia ma technológie, ktoré pri práci využívame. Verím, že som na mieste, ktoré pomôže nasmerovať moju kariéru tým správnym smerom.

Verím, že IBM je miesto, kde rozhodne žiadnu technologickú novinku nezaspíte.

Marcus Révaj, IT Developer a Bussiness Analytic

IT Developer a Bussiness Analytic

Sledujte ich!

"Big Blue"

IBM je celosvetovo známa spoločnosť a aj pobočka v Bratislave jej súčasťou. IBM vyrába počítačový softvér, hardvér a venuje sa v tejto oblasti aj poradenskej činnosti. Na Slovensku sídlia niektoré kľúčové supportné oddelenia z oblasti financií, biznisu a IT s medzinárodným presahom. IBM patrí medzi 30 najväčších spoločností na svete a má prezývku "Big Blue". Big Blue je spoločnosť, ktorá už od svojho vzniku dokázala vždy veľmi flexibilne a pohotovo reagovať na požiadavky spoločnosti a trhu. Jej história siaha až do roku 1911, no napriek tomu je aj v posledných rokoch rekordmanom v počte nových patentov. K roku 2017 ich mala 9.043 a celkovo už prekročili míľnik 100.000.

Nepretržitá inovácia

IBM má patentovaných množstvo vynálezov, s ktorými prichádzate denne do kontaktu aj vy. Či už je to bankomat, kreditná karta, osobný počítač, disketa, alebo čiarový kód. Zamestnanci IBM dokonca vyhrali päť Nobelových cien. Jedine nepretržitá inovácia môže udržať firmu na čele aj v dnešnej, technologicky unáhlenej dobe. V IBM si na to trúfajú a dokážu pre to vytvoriť vhodné podmienky.

IBM na Slovensku

V Bratislave má IBM servisné centrum s medzinárodným presahom, kde sídlia finančné supportné tímy pre celý svet, veľké IT oddelenia, marketing, HR a iné. Ďalší kolegovia pracujú na pobočkách v Banskej Bystrici a v Košiciach. IBM poskytuje príležitosť využiť znalosť cudzích jazykov získať aj globálny prehľad, pretože ich tímy sú národnostne pestré. Základným pracovným jazykom v IBM je angličtina. 

Prečo u nich?

Dĺžkou histórie IBM je dané aj know-how spoločnosti. Výhody, ktoré ponúkajú svojim zamestnancom sú flexibilná pracovná doba a práca z domu, ale aj veľké možnosti v oblasti vzdelávania. Organizujú sa tu rôzne interné kurzy, vďaka ktorým je možné posunúť sa v rámci firmy aj do inej oblasti. Benefity, ako sú napríklad Multisport karta, príspevok pri odporúčaní priateľa do zamestnania, či sick day, sú v IBM samozrejmosťou. Firemná kultúra je veľmi uvoľnená, všetci si medzi sebou tykajú, sú voči sebe priateľskí a otvorení. IBM tiež pravidelne vysiela svojich ľudí na konferencie do rôznych kútov sveta. Okrem toho podporuje politiku rodovej rovnosti, má vybudovaný komplexný program podpory matiek vracajúcich sa späť do práce, buduje povedomie a rešpekt voči kultúrnej rozmanitosti na pracovisku a dôveru v rámci multikultúrnych tímov.

Prirodzene zodpovední

Zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou firemnej kultúry IBM, je to hodnota, ktorú u nich preverila história. Záleží im nielen na zdravom prostredí pre svojich zamestnancov, ale aj na ekológii a udržateľnosti. V IBM veria, že najlepšie dokážu pomáhať tým, čo naozaj ovládajú, technológiami. Ich CSR aktivity majú formu firemného dobrovoľníctva. Orientujú sa na projekty podporujúce vzdelávanie, ochranu životného prostredia a rozvoj občianskej spoločnosti a komunít. Spoločnosť spolupracuje tiež s inštitúciami verejnej aj súkromnej sféry na rôznych úrovniach a taktiež investuje do vzdelávacích programov.

Vložiť tento profil na vašu webovú stránku