Google

Google

  • Artificial Intelligence / Machine Learning, Big Data, Kybernetická bezpečnost, Mobile Apps, Připojené objekty, Robotika, SaaS / Cloud Services, Software
  • Bratislava, Budapest, Praha
Google

O Márii

Vo voľnom čase sa Mária Sofia realizuje v neziskovom sektore. Do istej miery je táto záľuba prepojená s jej prácou v Googli. Týka sa totiž vzdelávania, mentorovania a pomoci študentom s rozvíjaním ich vlastného biznisu. Okrem toho tancuje salsu, veľa cestuje, číta, zbiera modranskú keramiku a chodí na burzy starožitností. Záujmov má naozaj mnoho. Vďaka flexibilnému pracovnému času to však nie je prekážka. 

Success stories

Úloha Márie Sofie nekončí odprezentovaním prednášky. S klientmi ich biznis živo konzultuje aj po prednáškach a snaží im pomôcť. Jedným z najväčších benefitov jej práce sú potom príbehy a spätná väzba ľudí, ktorým Google pomohol k úspechu. Za jej prácou tak ostávajú aj reálne výsledky a to je jedna z vecí, ktoré si na nej najviac cení.

Google

Zoznám sa s Máriou

V Googli začínala Mára Sofia pred dvoma rokmi ako stážistka. Bola vtedy ešte študentkou vysokej školy. Po ukončení bakalára začala pre Google pracovať na plný úväzok a v súčasnosti má pod sebou komplexný projekt prepojenia Google iniciatív s univerzitami v Česku a na Slovensku. V rámci projektu Grow with Google organizuje školské vzdelávacie podujatia, prednášky a workshopy. Orientuje sa hlavne na študentov, no samotná iniciatíva Grow with Google sa zameriava aj na rozvíjajúcich sa podnikateľov a rôzne start-upy.

Grow with Google

Hlavným cieľom tejto iniciatívy je pomôcť Slovákom, aby rozvíjali úspešne svoje podnikanie a zároveň sa cítili na pracovnom trhu sebavedomejšie. Je to vzdelávací projekt, ktorý má za úlohu s pomocou rôznych prednášok a workshopov prispieť k dosiahnutiu digitálnych zručností. Najnovšie vyrazili do regiónov, kde je povedomie o digitálnych možnostiach výrazne nižšie ako vo veľkých mestách. V rámci iniciatívy nie sú izolovaní a nadväzujú kontakty s firmami, ktoré majú podobnú víziu.

Nezaspať na vavrínoch

Takýto projekt nestačí len vymyslieť a potom ho udržiavať. Aby bol skutočne úspešný, musí sa Mária Sofia neustále zamýšľať nad tým, ako ho chce posúvať a kam by sa mohol ďalej rozvíjať. Vyžaduje to kreativitu, flexibilné myslenie a pozorné načúvanie klientom. Myslenie mimo zabehnuté šablóny je jedným z najdôležitejších vlastností zamestnanca Googlu.

Vložiť tento profil na vašu webovú stránku