epptec s.r.o.

epptec s.r.o.

epptec s.r.o.
epptec s.r.o.

Backend

 • Java
  Java
  100%

Frontend

 • TypeScript
  TypeScript
  100%
 • JavaScript
  JavaScript
  100%
 • Angular
  Angular
  100%

Devops

 • AWS Elastic Beanstalk
  AWS Elastic Beanstalk
  100%
 • Případová studie - Nová definice selhání klienta
Případová studie - Nová definice selhání klienta

Případová studie - Nová definice selhání klienta

Cíl projektu: Implementace požadavku českého regulátora bankovního trhu - ČNB (České Národní Banky) potažmo evropského regulátora EBA (European Banking Authority) na novou definici selhání klienta v relevantních systémech společnosti.

 • Tento klient patří k předním bankám na českém bankovním trhu a je průkopníkem v digitalizaci finančních produktů. Má pevnou pozici na trhu úvěrových produktů pro české domácnosti, i rostoucí postavení v oblasti úvěrů pro živnostníky, malé a střední podniky. Svým klientům nabízí špičkové digitální služby/řešení, zároveň jim poskytuje komfort a zázemí poboček v regionech, kde žijí.

Tento klient patří k předním bankám na českém bankovním trhu a je průkopníkem v digitalizaci finančních produktů. Má pevnou pozici na trhu úvěrových produktů pro české domácnosti, i rostoucí postavení v oblasti úvěrů pro živnostníky, malé a střední podniky. Svým klientům nabízí špičkové digitální služby/řešení, zároveň jim poskytuje komfort a zázemí poboček v regionech, kde žijí.

Tato iniciativa Evropské Bankovní Autority následně adoptovaná lokálními regulátory států je snahou o sjednocení pohledu na problematiku defaultu napříč všemi finančními institucemi operujícími na území EU.

Tato iniciativa Evropské Bankovní Autority následně adoptovaná lokálními regulátory států je snahou o sjednocení pohledu na problematiku defaultu napříč všemi finančními institucemi operujícími na území EU.

“limity” pro nový výpočet “dnů po splatnosti” (DPD):

 • absolutní 100 EUR (retail) a 500 EUR (non-retail) v součet všech pohledávek po splatnosti klienta
 • relativní 1% vs poměr součtu všech pohledávek klienta ku celkové expozici klienta
epptec s.r.o.

“probační” lhůty:

 • kdy klient, přestože již nenaplňuje žádnou z podmínek selhání, je po určitou dobu stále v selhání vykazován
 • kdy je klient nucen zůstat ve stavu “selhání” po dobu minimálně jednoho roku od restrukturalizace dluhu nebo od posledního selhání po restrukturalizaci dluhu
epptec s.r.o.

Očekávané důsledky změny definice “selhání klienta”

Implementace požadavku na zavedení relativní bariéry 1 % z celkové výše pohledávek ekonomicky spjaté skupiny klienta vedla na zásadní refaktoring kategorizačního nástroje uvnitř datového skladu společnosti (EDWH).

Druhým zásadním dopadem byla nutnost přepočtu významné části historie defaultu na vybraných portfoliích při zohlednění nově požadovaných pravidel, což byla datově velmi intenzivní úloha.

V neposlední řadě bylo potřeba na bázi těchto nově vypočtených historických defaultů přehodnotit změny hodnot parametrů PD, LGD a CR a jejich dopad do výpočtu opravných položek dle IFRS 9.

Přípravná fáze projektu

Prvním krokem k plnému pochopení dopadů na systémové prostředí banky byla zevrubná gap analýza současného stavu nápočtu defaultu klienta proti požadovanému EBA regulatornímu standardu.

Přestože dopad do procesů a následně systémů banky byl primární úlohou projektu, podobně bylo potřeba adekvátně vyhodnotit dopady nové definice na úrovni interních procedur a politik.

Velkou výzvou pro mne bylo se “prokousat” dokumenty ČNB a EBA, což nakonec vedlo i ke změně původního zadaní, které jsme od Risk Managementu dostali. Člověk si chvílemi připadal jako “právník”, kdy záleží na každém slovíčku, spojce, čárce apod.:) Byla to ale skvělá škola a příležitost rozšířit si svoje profesní obzory mimo oblast IT.

Jiří Krčmář, Hlavní analytik

Zjistěte více o společnosti epptec s.r.o.

O společnosti

Epptec je středně velká SW firma. Vznikla v roce 2015 jako technologický startup s ambicí stát se respektovanou společností přinášející inovace a pokročilé technologie. Takové, které zjednodušují každodenní procesy. Konzultanti firmy epptec denně pracují na mnoha zajímavých projektech a v posledních 6 let i na vývoji našich vlastních softwarů. Svou práci bereme skutečně vážně. Pomáháme našim zákazníkům zjednodušovat a automatizovat procesy, navrhujeme nové aplikace a poskytujeme business consulting či team lease. Kromě důrazu na funkčnost, spolehlivost a bezpečnost je pro nás velmi důležitá ekonomičnost. Dbáme tedy na to, aby naše řešení splňovala optimální poměr ceny a výkonu. Jsme spolehlivým partnerem předních finančních institucí na českém trhu.

Koho hledají

Své kolegy si vybíráme pečlivě a díky tomu můžeme stavět a udržet tým profesionálů, kteří si rozumí nejen pracovně, ale také lidsky.

Hledáme ty, kteří jsou nadšeni do IT, pracují tvrdě a nebojí se přijímat výzvy. Obvykle se našimi kolegy stávají lidé s IT vzděláním, případně studenti těchto škol (ČVUT, TUL, VŠE...).

Václav Kandrnal, jeden ze zakladatelů a jednatelů spol. o tom říká: "Vyznávám konzervativní hodnoty jako kvalitní vzdělání, tvrdou práci a věřím, že ten kdo pracuje víc, má víc. Na nepřízeň osudu příliš nevěřím, ba naopak. Věřím, že se daří těm, kteří nejvíce spoléhají sami na sebe a na sílu systematické práce."

Hodí se vědět

Dlouhodobě se nám daří získávat zajímavé projekty, proto po celou dobu své existence rosteme. Naše cesta od nápadu k cíli je velmi krátká/rychlá, nesvazují nás žádná korporátní pravidla, ale žene nás touha vyřešit úkoly a chopit se příležitosti. Přinášíme jistoty zavedené a stabilní firmy, která se o své spolupracovníky stará jak po stránce rozvoje, tak udržování týmového ducha pravidelnými společnými setkáními.

Epptec je ideální volbou pro cílevědomé a pracovité lidi, kteří dostanou příležitost i bez hlubokých zkušeností. Náš konzultant má proti zaměstnanci koncového zaměstnavatele větší možnost v krátké době poznat různá prostředí, týmy, více technologií i přístupů k řešení. Jeho kariérní růst může být velmi strmý, a s tím souvisí i mzdové ohodnocení. Přistupujeme ke všem individuálně a tím v práci reflektujeme studijní potřeby (zkouškové u nás není problém a studenty podporujeme i jinými způsoby), osobní životní situace i kariérní přání.

Vložit profil na své webové stránky