Dentons

O Martině

Nejraději ze všeho cestuje. Stačí jí k tomu jenom batoh na zádech a může vyrazit. Trávit dovolenou v hotelovém resortu není nic pro ni. Raději cestuje z místa na místo a poznává i ty méně známé kouty světa. Delší cesty má naplánované do posledního detailu, aby toho viděla a zažila co nejvíce. Třeba takovou cestu po západním pobřeží USA plánovala s půlročním předstihem. Jsou ale i destinace, jako je například jihovýchodní Asie, kde má jenom záchytné body a program přizpůsobuje aktuální situaci.

Dentons
Dentons

Sledovat!

Seznam se s Martinou

Každý měsíc začíná tím, že si ze systému stáhne reporty klientských případů, za jejichž vedení a fakturaci zodpovídají partneři kanceláře, které má na starosti. V reportech jsou mimo jiné informace o typu práce, kterou jednotliví členové týmu pro klienta za dané období odvedli, a údaj o počtu hodin strávených na daném projektu. Na základě těchto podkladů připravuje návrhy faktur. Ty předkládá partnerům a společně dolaďují specifika fakturace u jednotlivých klientů. Když jsou návrhy schváleny, připraví je k fakturaci a distribuci klientům.

Nuda ani stereotyp

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že je její práce nudná nebo dokonce stereotypní, opak je pravdou. Téměř každý den jedná s právníky ohledně detailů fakturace a díky tomu se dozvídá, na čem a pro koho pracují. Zároveň chodí na schůzky s klienty, kde se dojednávají podmínky fakturace. Byla překvapená, když zjistila, pro jak významné společnosti pracují a jaké kauzy řeší.

Vložit profil na své webové stránky