Dentons

Kristýna Nosková, Advokátka

Seznam se s Kristýnou

V Dentons pracuje téměř dva roky a je součástí korporátního a M&A týmu. Klientům zajišťuje právní služby v oblasti práva obchodních korporací, zpracovává nejrůznější memoranda a právní posudky, poskytuje služby v oblasti corporate governance či se podílí na kompletních restrukturalizacích firem. Zároveň participuje i na transakční práci, kdy s týmem obstarávají vše potřebné pro koupi či prodej společnosti. Klientovi jsou partnerem a poradcem v průběhu celého procesu transakce, od počátečního definování problému přes due diligence až po následnou přípravu veškeré transakční dokumentace.

Těší mě pomáhat našim klientům a být pomyslnou berličkou k dosažení jejich cílů.

Kristýna Nosková

Advokátka

Martina Míková, Billing Specialist

Seznam se s Martinou

Každý měsíc začíná tím, že si ze systému stáhne reporty klientských případů, za jejichž vedení a fakturaci zodpovídají partneři kanceláře, které má na starosti. V reportech jsou mimo jiné informace o typu práce, kterou jednotliví členové týmu pro klienta za dané období odvedli, a údaj o počtu hodin strávených na daném projektu. Na základě těchto podkladů připravuje návrhy faktur. Ty předkládá partnerům a společně dolaďují specifika fakturace u jednotlivých klientů. Když jsou návrhy schváleny, připraví je k fakturaci a distribuci klientům.

Potkávat se každý den se špičkami právnického oboru je pro mě nesmírně obohacující.

Martina Míková

Billing Specialist

Christian Müller, Advokát

Seznam se s Christianem

Za začátek své právní praxe považuje už působení na studentské pozici jako tzv. paralegal. Od té doby se podílel na řadě projektů. Měl možnost být u koupí nemovitostí, poznal insolvenční řízení, pracovní právo, zabýval se obecnou smluvní agendou, soutěžním právem, prodejem společností, trestním právem i ochranou osobních údajů. Dnes se věnuje převážně oblasti řešení sporů neboli litigacím, kdy zastupuje klienty před soudy a správními orgány.

Pro nejasné závěry není při vedení právních sporů prostor. Vždy je potřeba rozhodnout a zastávat jasný postoj.

Christian Müller

Advokát

Sledovat!

Největší právní firma světa

Pražská kancelář Dentons je součástí největší právní firmy světa. V České republice působí od roku 1991 a po celou dobu si zakládá na vysoké kvalitě poskytovaných právních služeb. Tým více než 65 právníků zastupuje klienty například při akvizicích, bankovních financováních, při velkých restrukturalizacích a realitních transakcích nebo ve složitých právních sporech. O tom, že svou práci dělají dobře, svědčí i řada ocenění. V soutěži EPRAVO.CZ Právnická firma roku 2019 zvítězili v hlavní kategorii - Nejlepší mezinárodní kancelář na českém trhu. Zabodovali i v odborných kategoriích, kde získali ocenění Právnická firma roku v oblasti bankovnictví a financování.

V samotném srdci Prahy

Dentons má v současné době více než 180 kanceláří ve více než 70 zemích světa. V Praze sídlí v ikonickém komplexu Paláce Špork. Kancelářské prostory, které citlivě spojují moderní architekturu s původními prvky, poskytují zázemí pro více jak 210 právníků a dalších profesionálů. Budova se pyšní střešní terasou se zelení a odpočinkovou zónou, která je využívána nejen ke grilování a lekcím jógy, ale například i k promítání letního kina.

Nestojí na místě

Právo je dynamické odvětví a každý případ s sebou přináší nové poznatky. Jednotlivé pracovní týmy se proto pravidelně setkávají, předávají si novinky z oboru, mluví o zajímavých kauzách i o tom, na čem zrovna pracují.

Sportem ku zdraví

V rámci evropské sítě Dentons je jednou ročně pořádán volejbalový a fotbalový turnaj mezi jednotlivými kancelářemi. Na tuto událost se každý tým pečlivě připravuje v průběhu celého roku, kdy se jeho členové pravidelně po práci scházejí na trénincích. Vrcholem sezóny je finálový turnaj, který se koná vždy v jiné zemi. Je to skvělá příležitost, jak se seznámit s kolegy z ostatních kanceláří, realizovat se a samozřejmě vyhrát metál. Pražskou kancelář zdobí pohár za druhé místo ve fotbale a třetí místo ve volejbale z roku 2019.

Pro dobrou věc

Každý právník z Dentons věnuje ročně minimálně 40 hodin na pro bono právní služby a je jen na něm, pro jaký projekt se rozhodne. Vzdělávání, sociální služby, lidská práva... Prostě to, co koho baví. Pražská kancelář například spolupracuje s Nadačním fondem Eduzměna, který založily čtyři české nadace (Nadační fond Avast, Nadace České spořitelny, Nadace Karla Janečka a Nadace OSF), a jenž má za cíl zlepšit český systém vzdělávání.

Vložit profil na své webové stránky