Welcome to the Jungle - Logo

CENTRUM HÁJEK

Každá rada drahá

Na skutečnosti, že se vám narodí dítě s postižením, je podle Marcela nejpodstatnější dovršení bodu smíření se s faktem, že to bude jinak, než jak jste si sami přáli. Každý máme tento bod uvědomění si reality časově rozdílně nastavený. Někteří rodiče mají často tendenci zacházet se svým dítětem jako se zdravým, a pokud to jde, umístí ho do běžné školky, a to často navzdory jeho objektivně těžkému postižení s tím, že je to pro něj přece to nejlepší v rámci společenské integrace. U lehčích typů handicapu je to samozřejmě ideální řešení, zdraví vrstevníci jej motivují k lepším výsledkům ve všech směrech, ale u dětí s těžkým handicapem je to špatné řešení. Často do centra přichází děti už ve vyšším věku, kdy je samotná rehabilitace velmi náročná, a posun dítěte už není takový, jaký by byl, kdyby přišlo v rannějším věku. Čím dřív se tedy rodiče smíří s tím, že potřebují pro své dítě speciální péči, tím lépe nejen pro něj, ale i pro ně samotné. 

Hodně krátký odstavec

Pokud se jim podaří vyšetřit nějaký volný čas, vyráží Marcel s manželkou na kola do Českého lesa. Dobře to tam znají, na podzim je to úplný houbařský ráj. Jinak jsou jejich víkendy většinou pracovní, to je dáno neustále narůstající administrativou, osobní účastí na různých akcích spojených s prezentací projektu a podobně. CENTRUM HÁJEK je v podstatě takové jejich páté dítě.

Z reklamky do sociálních služeb

Marcel je původně grafik a ilustrátor. Dodnes má s manželkou malou reklamní agenturu, ale v porovnání s minulostí v ní participuje už spíš minimálně. Centrum vzniklo v podstatě jako druhý pracovní projekt, který teď ale pohltí téměř veškerý jejich čas. Marcelova manželka je ředitelkou CENTRA HÁJEK a vyloženě tímto projektem žije. Společně se zároveň snaží zachovat si svůj soukromý život, i nadále se cítí být hlavně rodiči jejich čtyř dětí.

Sledovat!

Poznej Marcela

Ten počáteční šok je asi pro všechny rodiče stejný. Očekáváte narození zdravého dítěte, ale realita je nakonec jiná. Když už na „to“ mají sílu, začnou vstřebávat a vyhodnocovat všechna fakta. Začnou přemýšlet o tom, co můžou pro své dítě s handicapem udělat. A to byl i jeho vlastní příběh, když v roce 2007 očekávali příchod čtvrtého potomka. Takže ano, primárním impulzem pro vznik celého projektu CENTRUM HÁJEK bylo narození nejmladšího syna Samuela, který má těžké mentální i tělesné postižení.

Na rodiče jsou kladeny velké nároky

Marcel s manželkou chtěli synovi do budoucna zajistit tu nejlepší každodenní péči, a zároveň si přáli, aby tuto možnost měli i ostatní děti a rodiče, kteří se rozhodli o své dítě pečovat a podřídit mu celý svůj budoucí život. Z vlastní zkušenosti vědí, že každodenní péče je pro rodiče velmi náročná, a to nejenom psychicky a fyzicky, ale také finančně. V tomto směru stát nevytváří pro pečující rodiče právě ideální podmínky.

Rodič práce všeho druhu

Pokud chcete svému dítěti otevřít dveře k co nejlepší kvalitě budoucího života, nemůžete se soustředit pouze na uspokojování jeho základních životních potřeb; dát mu najíst, přebalit ho a pomazlit se s ním. Musíte si stanovit koncepci, jak budete pracovat na rozvoji jeho rozumových dovedností, třeba prostřednictvím speciálního pedagoga a ergoterapeuta, a pohybových dovedností za pomoci fyzioterapeuta. Tohle vše ale nemůže rodič zvládnout sám jako jediný voják v poli. Při veškeré dobré vůli rodič není odborník, chybí mu zkušenosti a potřebné pomůcky a přístroje. Proto chtěli v CENTRU HÁJEK založit zařízení, které pomůže rodičům tím, že mohou pod jednou střechou využít pomoc vzdělaných odborníků, kteří celodenně o jejich dítě pečují a pracují s ním. Oni pak mohou zůstat prostě rodiči.

Ještě nekončí

Nyní se chystají na další etapu dostavby centra. Poprvé se jim totiž naskytla možnost čerpání evropské dotace. Z počátku vše financovali spolu se společníkem jen z vlastních finančních prostředků, následně jim pomohlo, a stále pomáhá, hned několik nadačních fondů a firem. Až bude vše hotové, budou v neziskovém sektoru největší centrum svého druhu. Tím to pro ně ale nekončí. Díky nově vybudovaným prostorám budou moci kapacitu svých klientů radikálně navýšit. Vzniknou nová pracovní místa a to přinese nové povinnosti. S předstihem například pracují na projektu realizace vnitřního bazénu a hipoterapie.

Vložit profil na své webové stránky

to_validate : společnost prošla validací, je viditelná pro všechny, ale zatím nebyla indexována