CENTRUM HÁJEK

CENTRUM HÁJEK

Neziskové organizace

Šťáhlavy, Plzeň

Od vlastního příběhu k dalším

Manželům Šikovým se po třech zdravých dětech narodil v roce 2007 syn Samuel, který si do života přinesl velmi těžké kombinované postižení. Jeho narozením se v podstatě začala psát historie projektu CENTRUM HÁJEK. Následující roky totiž byly pro rodinu Šikových ve znamení hledání cest a způsobů, jak pro syna zajistit tu nejkvalitnější léčebnou rehabilitaci. V Čechách se jim takovouto péči najít nedařilo, proto za ní jezdili hlavně do zahraničí. Tam zjistili, že léčebná rehabilitace může vypadat úplně jinak, než jak byli doposud zvyklí z ČR a s mnohem lepšími výsledky. A tak bylo rozhodnuto, vybudují vlastní centrum sociálních a rehabilitačních služeb. V roce 2011–2012 ještě se společníkem částečně zrekonstruovali bývalý hotel Hájek a v roce 2013 zahájili prvotní provoz centra.

Denní stacionář a sociální rehabilitace

CENTRUM HÁJEK začalo jako první v pořadí poskytovat sociální službu – Denní stacionář. Jeho současná okamžitá kapacita je 15 klientů. Bonusem je skutečnost, že v rámci pobytu má každý dětský klient k dispozici přibližně dvě hodiny léčebné rehabilitace denně. Následně zaregistrovalo službu Sociální rehabilitace. Hlavní myšlenkou je nácvik takových dovedností, které vedou k tomu, aby dítě zvládalo v mezích svých možností (mentálních a fyzických) běžné každodenní úkony bez pomoci další osoby a bylo tak do budoucna co nejvíce samostatné.

Další služby

Další službou, kterou CENTRUM HÁJEK nabízí, jsou Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kde v rámci individuálního sociálního poradenství pomáhá jednotlivým rodinám s handicapovanými dětmi. Radí jim, jak maximálně účinně uplatnit svá práva a jaké další možnosti v rámci sociální podpory od státu v podobě příspěvků a sociálních dávek mohou využívat. Poskytuje také Odlehčovací službu, která pomáhá rodinám v nenadálých životních situacích, kdy se nemohou o své dítě sami postarat, anebo si potřebují odpočinout od náročné 24hodinové péče.

Pro koho tu jsou?

V České republice se narodí ročně zhruba 4 000 dětí, které potřebují určitou specifickou péči. Jde především o dětské klienty s DMO (dětskou mozkovou obrnou), s vrozenými vadami nebo postižením získaným během komplikovaného porodu. Klienty CENTRA HÁJEK jsou především děti s pohybovými problémy v kombinaci s mentálním postižením. Všechny služby centra jsou určeny pro handicapované děti s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením ve věku od jednoho roku do 15 let. CENTRUM HÁJEK pomáhá všem potřebným bez ohledu na místo jejich bydliště z celé ČR. Prostřednictvím svých služeb tak denně pomáhá přibližně dvěma desítkám dětí.

Speciální rehabilitační péče = nestátní zdravotnické zařízení

Následně zaregistrovalo statut nestátního zdravotnického zařízení, které se zaměřuje na poskytování rehabilitačních služeb pro dětské klienty. Podařilo se mu získat licenci, která jej opravňuje k využívání unikátní celosvětově úspěšné speciální neurorehabilitační metody TheraSuit a společně s kombinací doprovodných fyzikálních terapií (magnetoterapie, oxygenoterapie, leaser atd.) dosahuje u klientů velmi příznivých dlouhodobých výsledků. 

Vložit profil na své webové stránky