Aj Ty v IT

Aj Ty v IT

Petra Kotuliaková manažuje tím Aj Ty v IT, ktorý sa v posledných dvoch rokoch výrazne rozrástol. Nadväzuje partnerstvá, získava prostriedky a rieši granty. Je hlavnou ideovou hybnou silou celej organizácie. Petra sa dlhodobo venuje komunikácii a PR. Dlhšie obdobie pôsobila v Paríži, kde pracovala na marketingovom oddelení Danone International Brand a mala na starosti trhy na strednom a ďalekom východe. Po návrate na Slovensko spolupracovala s FIIT STU, kde následne založila projekt Aj Ty v IT, ktorý reagoval na veľmi nízke percento študentiek na tejto IT fakulte. Keďže k projektu sa veľmi rýchlo začali pridávať dievčatá nielen z Bratislavy ale aj z celého Slovenska, rozšírilo Aj Ty v IT svoje pôsobenie aj na ďalšie mestá a univerzity na Slovensku. Petre sa podarilo úspešne rozšíriť tím a tým aj množstvo a diverzitu aktivít. Vo voľnom čase sa so svojím manželom a tromi deťmi venuje orientačnému behu a lezeniu. Najlepšie si oddýchne pri knihe.

Veronika Pizano riadi všetky aktivity pre dospelé ženy. Má na starosti celú organizačnú prípravu kurzov, workshopov, diskusií a konferencií. Veronika v minulosti pôsobila v mediálnej oblasti ako riaditeľka IAB Slovakia, marketingová manažérka Piano Media a v časopise .týždeň. Bola aktívna v TEDxBratislava a Startup Weekend Bratislava, MONO.sk. Učila marketing na FMK UCM v Trnave. Je spoluautorkou knihy o slovenskému pôrodníctve a tvorí diskusnú reláciu o rodičovstve Homo Parens inšpirované práve tým, že má tri deti.

Ivana Halpert je jediná dobrovoľníčka v rámci základného tímu a pomáha s hľadaním nových ľudí do tímu a ich rozvojom. Pomáha tiež s rozvojom lektorského programu pre Aj Ty v IT. Ivana sa do IT sveta dostala cez recruitment – ten je dodnes jej primárnym zamestnaním a zároveň aj najväčšou vášňou. Už viac ako desať rokov spája talentovaných ľudí v technologickom svete so zamestnávateľmi s pridanou hodnotou. Ak svoj voľný čas práve netrávi s manželom a dcérou, venuje sa budovaniu technologicky rovnej spoločnosti, knihám a jóge.

Prezentácia

Aj Ty v IT podporuje a motivuje dievčatá a ženy k štúdiu informatiky a následnému zamestnaniu sa v technologickej oblasti. Prostredníctvom praktických workshopov, dlhodobých akadémií pre dospelé ženy a pravidelných krúžkov kreatívneho programovania prináša nový pohľad na informatiku. Kurzami pre dospelé ženy im priamo otvára dvere do sveta IT. Zároveň šíri osvetu o tom, prečo je dôležité mať viac žien v oblasti technológií a snaží sa vyrovnávať šance žien na ich uplatnenie v tomto sektore. Ako občianske združenie funguje od roku 2012.

Tím Aj Ty v IT tvorí zakladateľka a riaditeľka Petra Kotuliaková. Oblasti pôsobenia má združenie rozdelené podľa cieľových skupín. Najmladšie dievčatá na základných školách má na starosti projektová manažérka Zuzana Okálová. Programy pre študentky na stredných školách pripravuje Barbora Dančová a kurzy a workshopy pre dospelé ženy rieši Veronika Pizano. V regiónoch zastupuje Aj Ty v IT Mirka Čechová (Martin a Žilina) a Alžbeta Pališinová (Košice). V tíme je za marketing a PR zodpovedná Monika Kapráliková, komunikáciu má na starosti Simona Lučkaničová a rozvoj komunít manažuje Denisa Sabová. S organizáciou dobrovoľnícky spolupracujú aj externé konzultantky, pre interné HR záležitosti je to Ivana Halpert a pre vonkajšie HR Lucia Štellerová. V správnej rade Aj Ty v IT sedí Lucia Štellerová, Natália Kisková a Martina Šturdíková. Aj Ty v IT vypomáha veľké aj množstvo dobrovoľníčok a dobrovoľníkov, či už v lektorovaní, organizácií podujatí či v administratíve.

Čo hľadajú

Organizácia pôsobí celoslovensky. Aktivity pre dospelé ženy sú najmä v Bratislave a Košiciach, avšak aktivity pre základné a stredné školy rozvíja aj v regiónoch. Počet aktivít a zúčastnených ľudí každý rok rastie. V roku 2018 Aj Ty v IT usporiadalo viac ako stovku podujatí s celkovou účasťou 2500 ľudí. V roku 2019 to bude až 140 podujatí s viac ako 3200 účastníčkami a účastníkmi.

Čo je dobré vedieť

Organizácia spolupracuje s firmami IT aj ľuďmi, ktorí veria, že diverzita v pracovnom prostredí je dôležitá pre úspech spoločnosti a ktorí tiež vedia, že naša krajina nevyužíva potenciál dievčat a žien, najmä pre rýchlo rastúcu a rozvíjajúcu sa oblasť IT. Spolu tak pracujú na vybudovaní technologicky rovnej spoločnosti.

Vložiť tento profil na vašu webovú stránku