Scrum Master

Publikováno v Oh My Job

08. 1. 2020

Oh My Job je název série videí umožňující pracovníkům popsat jejich konkrétní pracovní pozici a každodenní náležitosti dané profese.

Scrum masteři odpovídají za metodiku scrum. Tento agilní přístup k managementu jim umožní mít kontrolu nad svým týmem. Profesi nám v dalším díle přiblížila Katarína Sokolová ze společnosti Union poisťovňa a Union zdravotná poisťovňa.

Mistr ČEHO?

Scrum je agilní a cyklický koncept managementu. Má prvky společné s lean managementem a je primárně užíván při vývoji produktů a softwaru. Jeho cílem je rozdělit i ty nejsložitější a nejnáročnější projekty na jednotlivé kroky, které lze dokončit během série „sprintů“. Rámec scrum se používá pro analýzu a přizpůsobení cílů a technik v závislosti na problémech, se kterými se můžete setkat.

„Tým dostane zadaný nějaký projekt, může to být například vydání nového softwaru. Úloha scrumu je tento velký úkol rozkouskovat na menší, který v daných úsecích musí lidé splnit. Obvykle trvají dva týdny a říká se jim sprint. Zároveň jsou jasně nastavené procesy, kdy se tým potkává, jak se jim zadává práce a podobně.“

Odpovědnost:

Hlavním cílem scrum mastera je řídit tým a napomáhat v jeho práci zjednodušením organizace. Musí zajistit, aby tým šlapal jako hodinky. Může toho docílit především určením jasných cílů a sledováním postupu každého člena týmu. Často využívá vizuálních pomůcek pro zefektivnění procesu vývoje a zajištění toho, aby byli členové týmu během jednotlivých sprintů vedeni k těm nejlepším výkonům. V závislosti na velikosti týmu může scrum master pomáhat jednotlivým spolupracovníkům, ale jeho hlavním úkolem je analyzovat potenciální problémy a tým koordinovat tak, aby se s nimi vypořádal.

Kariéra:

Scrum master je profesí pro skutečné samouky a vyžaduje především hluboké znalosti této agilní metodiky. Vývojářské školy často nabízí certifikát scrum mastera. Školení v projektovém managementu může poskytnout výborné základy pro ty, jež si přejí stát se mistry této metodiky. Pokud bude scrum master řídit tým techniků, školení v počítačovém inženýrství je dalším způsobem, jak může lépe pochopit procesy potřebné k vývoji produktů na základě tohoto konceptu.

„Je dobré, když má scrum master background v projektovém řízení. Vhodné je začít v IT světě a postupně sbírat zkušenosti. Určitě pomůže mít po ruce někoho zkušenějšího, kdo může předávat poznatky.“

Zajímá vás práce Scrum Mastera?

Koukněte na naše volné pozice.

Zobrazit

Dovednosti:

Scrum master se stará o organizaci svého týmu a zajišťuje, aby byly jednotlivé kroky úspěšně dokončeny. K tomu musí být dobrým učitelem, který porozumí potřebám každého jednotlivce. Scrum master musí jako skutečný vůdce také umět řešit problémy v týmu a mít dostatečné schopnosti komunikace a koordinace.

„Nejčastěji používáme softwarové pomůcky pro organizaci úkoly, například JIRA nebo Trello. Důležitým nástrojem každého scrum mastera je komunikace a schopnost vizualizovat.“

Spolupráce:

Scrum master pracuje převážně s týmem, nad kterým dohlíží (ve většině případů se jedná o tým vývojářů). Dále úzce spolupracuje s vlastníkem produktu (product owner), který je hlavním styčným bodem pro tým a daný projekt.

Mzda:

Nástupní plat na juniorní pozici je kolem €1500, zkušenější kolegové si mohou přijít na €3000. Při vyjednávání platových podmínek velmi pomáhájí certifikace, které prokáží dovednosti.

Kariérní postup:

Logickým kariérním postupem pro scrum mastera je stát se agilním koučem, který se stará o metodiku scrum na úrovni celé firmy. Může se také ujmout pozic jako product owner nebo head of product.

Probíraná témata