Marketing Manager

Publikováno v Oh My Job

21. 2. 2020

Oh My Job je název série videí umožňující pracovníkům popsat jejich konkrétní pracovní pozici a každodenní náležitosti dané profese.

Marketingový manažer řídí propagační strategii společnosti. Má za úkol popisovat služby nebo produkt tak, aby přilákal a zaujal potenciální zákazníky. V tomto díle nám pozici přiblíží Martina Rypáková.

Povinnosti

Pracuje na projektech, které pomáhají budovat nebo zviditelňovat značku. Může se jednat o jakýkoliv druh kampaně, například televizní spot, online reklama, spolupráce s médii či CSR aktivity. V každém případě by měl dodržovat stanovenou strategii a vejít se musí také do stanoveného rozpočtu. Investované peníze by se měly zhodnotit návratem ve formě nových zákazníků.

Jelikož se svět marketingu neustále vyvíjí, přibývají nové kanály, nebo naopak ubývají, je nutné sledovat trendy. Vhodné je být součástí marketingové komunity, vyhledávat kurzy a chodit na konference.

“Člověk se může kreativně vyžít a pracuje na několika typech kampaně od televizních reklam až po CSR aktivity. Obnáší to ale i povinnou administrativní činnost, domlouvání s dodavateli, práce s rozpočty nebo podepisování smluv.”

Dovednosti

Marketingový manažer by měl mít mix všemožných schopností:

  • Kreativita: Podílí se na tvorbě kampaní, u kterých může nastavovat celou vizuální stránku nebo i vytvářet jednotlivé grafiky. Musí proto neustále přicházet s novými nápady, které se dále rozpracují.
  • Organizace: Musí umět delegovat práci, je v kontaktu s několika odděleními a vede i svůj vlastní tým. Běžná je i spolupráce s externí agenturou, kterou musí umět efektivně využívat a zadávat ji úkoly. Pokud má chaos ve své vlastní práci, těžko ji předá na ostatní.
  • Komunikativnost: Bez dobrých vyjadřovacích prostředků to nepůjde. Ať už se jedná o psanou či mluvenou formu, musí se umět vyjádřit, a to nejen při tvorbě kampaní.
  • Analytika: V dnešní technologické době je k dispozici obrovské množství dat, které lze využívat pro čím dál efektivnější kampaně. Musí rozumět číslům, statistikám a vědět, jak je použít. Musí mít také finanční cítění, správně alokovat budget a vejít se do stanoveného maxima.
  • Decision-making: Neměl by být zbrklý a dělat ukvapená rozhodnutí, naopak vědět, kdy práci na někoho delegovat. Správně si musí vyhodnocovat dostupné informace a dělat co nejlepší strategická rozhodnutí.

Zajímá vás práce Marketing Managera?

Koukněte na naše volné pozice.

Zobrazit

Spolupráce

V kontaktu může být téměř s jakýmkoliv oddělením ve firmě. Odvíjí se to od typu společnosti, ve které pracuje. Marketingový manažer by měl být u všeho, co se komunikuje směrem z firmy ven, a dohlížel na dodržení stanovené strategie a komunikace. Některé firmy také využívají externí agentury, s nimiž primárně komunikuje právě marketingový manažer. Zadává jim úkoly a dohlíží na dodržování deadlinů i kvalitu práce.

“Nejvíce jsem v kontaktu s finančním oddělením, plánujeme rozpočty a musíme dohlédnout na to, aby se investované peníze vrátily. Potom záleží na typu podniku, ale všude, kde se něco komunikuje, zasahuje marketing.”

Platové rozmezí

Nástupní plat marketingového manažera začíná zhruba na €1200, potom roste podle zkušeností a dovedností až na €5000.

Kariéra

Marketingový manažer by měl v nejlepším případě vystudovat vysokou školu zaměřenou na marketing. Po získání titulu se poté sám rozvíjet v tom, co ho nejvíce zajímá. Ať už například v kreativním psaní, online marketingu či budování brandu. Pomoci může i nadstavba v podobě MBA.

V rámci většího korporátu může marketér postupovat jednotlivě na vyšší pozice, v případě start-upu či menší firmy zůstává na obdobné pozici, ale postupně rozšiřuje své know-how a zkušenosti.

Probíraná témata