Musí zaměstnavatel dezinfikovat kanceláře?

15. 7. 2020

1 min.

Musí zaměstnavatel dezinfikovat kanceláře?

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí i přijímat nejrůznější opatření k předcházení potenciálním rizikům. Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Ministerstvem zdravotnictví vydaly pro případ koronavirové nákazy speciální pokyny. Pracoviště by se měla pravidelně a důkladně dezinfikovat s velkým důrazem na předměty, s nimiž zaměstnanci přicházejí do opakovaného styku. V tomto případě se jedná například o kliky, madla u skříněk, kávovar, lednici, ale také klávesnice nebo myši od počítače.

Hygienická stanice hlavního města Prahy doporučuje provádět také důkladnější úklid zejména v prostorách, kde se pravidelně schází větší počet zaměstnanců. Patří sem právě třeba kuchyňka nebo společná tisková centra. Nový koronavirus je totiž schopný přetrvat na površích i několik dní.

Na pracovišti by mělo být zajištěno dostatečné množství tekutého mýdla, jednorázové utěrky k vysušení rukou a uzavíratelné koše. Nutná je také osvěta o dodržování základních hygienických zásad, která může být šířena prostřednictvím informačních letáků nebo formou krátkého školení.