Může vás zaměstnavatel nutit, abyste si vzali dovolenou?

24. 7. 2020

1 min.

Může vás zaměstnavatel nutit, abyste si vzali dovolenou?

Jedním z opatření, které může firmě pomoci k překonání krize, je poslat zaměstnance na dovolenou. V tomto ohledu je ale zákoník práce velmi striktní, protože ukládá zaměstnavateli povinnost informovat zaměstnance o tomto rozhodnutí s předstihem. Nařídit jednostranně dovolenou lze pouze dva týdny předem. Není proto možné, aby vás váš zaměstnavatel poslal na dovolenou ze dne na den, pokud jste se tak předem nedohodli.

Opačný případ je, pokud si sami chcete vzít dovolenou a společně se dohodnete na konkrétním termínu jejího čerpání. Tu pak můžete nastoupit v podstatě okamžitě.

Jinou taktikou firem, jak se vypořádat s finančními ztrátami, by mohlo být poslání zaměstnance na neplacené volno. Ani to však nelze jednostranně nařídit s odvoláním se na mimořádná opatření, zaměstnavatel k tomu potřebuje souhlas zaměstnance. Pokud se však oba společně dohodnou, pracovník tím ztrácí nárok na veškeré náhrady a mzdu. Neplacené volno přitom může trvat od několika dní až třeba měsíc nebo déle.

Během neplaceného volna se neplatí sociální pojištění a daň z příjmů, protože zaměstnanci neplynou žádné příjmy. Zdravotní pojištění je pak hrazeno prostřednictvím zaměstnavatele. V případě, že zaměstnanec v době neplaceného volna pracuje pro jiného zaměstnavatele, který za něj hradí zdravotní pojištění, musí tuto skutečnost doložit svému původnímu zaměstnavateli.