Nevycházím se svým podřízeným. Co teď?

24. 6. 2020

6 min.

Nevycházím se svým podřízeným. Co teď?
autor
Marlène Moreira

Journaliste indépendante.

Irituje vás kolega? Už vás nebaví jeho hloupé vtipy, neustálé malé i velké lži, pomalé pracovní tempo, očividný nedostatek znalostí a zkušeností, nekonečná arogance nebo třeba hrubá mluva? A co je nejhorší – jedná se o vašeho podřízeného? Co vůbec máte dělat, když je vaší povinností vést člověka, který vás každodenně přivádí k šílenství? Existuje možnost, jak se přenést přes jeho špatné vlastnosti a soustředit se na ty dobré? Ano, existuje. A ano, i váš nejméně oblíbený podřízený nějaké dobré vlastnosti určitě má.

Jak moc je to vážné?

Je bezpodmínečně nutné, abyste měli všechny členy svého týmu vyloženě rádi? Ne, není. A je potřeba rozlišovat mezi tím, mít někoho rád a vážit si ho po pracovní stránce. Někdy je jednodušší pracovat s někým, kdo vás po lidské stránce irituje, ale jehož hodnot a pracovní morálky si jinak vážíte, než s někým, ke komu máte lidsky blízko, ale jehož pracovní styl se s tím vaším vůbec neslučuje.

Robert Sutton ve své slavné knize Dobrý a špatný šéf vysvětluje, že pro efektivitu celého týmu není nutné, aby jeho členy byli pouze lidé, kteří spolu v osobní rovině ve všem vycházejí. Sutton, který je zároveň profesorem v oboru managementu na Stanfordské univerzitě, k tomu uvádí: „Existují určité obecné předpoklady k tomu, že se mají lidé rádi. A pak jsou úplně jiné předpoklady k tomu, že jsou spolu lidé schopni efektivně pracovat v týmu. A tyto dva typy předpokladů jsou úplně odlišné.“ Platí, že dobrý tým sestává z lidí různých pracovních stylů a různých ambicí. A tito různorodí členové do dané skupiny přinášejí rozdílné náměty a alternativy k vašim manažerským rozhodnutím, čímž vám umožňují neustále na sobě pracovat a zlepšovat se v roli vedoucího.

Proč nemáte daného podřízeného rádi?

Averze vůči nějakému jedinci může mít celou řadu příčin. Vy tuto příčinu musíte rozklíčovat. Teprve poté budete schopni najít řešení. Připomíná vám daný podřízený někoho jiného, koho nemáte v lásce? Má negativní vlastnosti nebo slabé stránky, kterých se děsíte sami na sobě? Je možné, že trochu žárlíte na jeho talent? Bez určení symptomů není možné najít vhodný lék. A proto je na čase zamyslet se, proč vlastně daného člověka nemáte rádi.

Myslí si, že je lepší než kdokoliv jiný (a možná je to i pravda)

Jeho práce je bez chybičky. Z pracovního hlediska mu tedy není co vytknout. A on to ví. Proto je tak nesnesitelný. „Kdysi jsem měl v týmu člověka, který zvládal práci za dva lidi a který, co se týče technických znalostí, byl ke svému úkolu podstatně lépe vybaven než já. A já se před ním neustále obhajoval. Vždycky jsem si musel rozmýšlet dopředu, co mu řeknu, protože jsem věděl, že pokud si budu vymýšlet nebo mlžit, okamžitě to pozná a dá mi to najevo. Nakonec jsem se rozhodl jej ohledně tohoto problému konfrontovat napřímo během naší každoroční bilance a zeptal jsem se ho, jestli si myslí, že je chytré pořád všem ukazovat, jak moc geniální je. A on se poté na několik měsíců uklidnil,“ uvádí manažer František.

Lhal vám o sobě

Lhal vám daný podřízený během pracovního pohovoru? Je jeho chování destruktivní a negativně zasahuje do práce celého týmu? Je nespolehlivý a nedá se mu věřit? Tuto situaci zažila Kristýna, marketingová ředitelka jedné středně velké firmy. „Přijala jsem do týmu novou zaměstnankyni, která tvrdila, že ji v její bývalé práci odstavili na druhou kolej a nedali jí možnost rozvoje. Měla jsem pro ni pochopení a rozhodla jsem se nabídnout jí u nás druhou šanci. Po nástupu do našeho týmu se ale začala chovat úplně jinak. Pracovala sice bezchybně, ale byla extrémně náladová a s nikým nedovedla vyjít. Zneužívala různé situace ke svému prospěchu, dávala kolegům ultimáta a nikdy nikomu s ničím nepomohla. Můj názor je, že s každým se dá vyjít a s každým se dá dobře pracovat, i když toho člověka nemáte po osobní stránce rádi. Ale u ní to zkrátka nešlo. Její hodnoty byly úplně pokřivené. Nakonec mě donutila odstoupit a najít si jiné místo. A jsem přesvědčena, že můj nástupce zodpovědný za daný tým s ní teď musí řešit úplně ty samé problémy, jaké jsem řešila já,“ uvádí Kristýna.

Je to chronický sólista

Je týmovým hráčem, jenom když se mu to hodí. A to není ve chvíli, kdy by měl někomu pomoci. Nekope za tým a jeho individualistický přístup vás irituje. Vedoucí pracovnice Julie vzpomíná: „V době, kdy se nám nedostávalo pracovní síly, jsem najala novou kolegyni. Její pracovní morálka se ale ukázala jako příšerná. Pracovala akorát na svých úkolech, nic víc. Mluvila jsem s ní o tom přímo a doufala jsem, že své chování změní. Chtěla jsem, aby pochopila, že i když pomoc kolegům nemá vyloženě uvedenou v popisu práce, stejně se od ní očekává. Ale nic nepomohlo. Nezměnila se. Nikdy nepřiložila ruku k dílu. Myslím, že se mi povedlo nedávat příliš najevo své rozčilení, ale to jen kvůli tomu, že tato podřízená zůstala v našem týmu jenom rok. Naštěstí jsem měla v práci spoustu dobrých přátel, kteří mě přivedli na jiné myšlenky.“

Jeho práce má vážné nedostatky

Jeho schopnosti jsou mnohem horší, než jste očekávali. Možná se ani nedá říct, že za to může on. Možná je to totiž vaše chyba, že jste ho vůbec najali. Prostě se stal součástí týmu, přestože jeho profil neodpovídal plně tomu, co jste hledali. Daný podřízený vás tak ve výsledku připravuje o spoustu času a vy se akorát snažíte mírnit negativní dopady jeho práce. Tímto si bohužel prošel i manažer Richard poté, co poprvé na vedoucí pozici přijal nového zaměstnance: „Když měl nový podřízený začít samostatně pracovat, ukázalo se, že zcela očividně nemá k výkonu své práce dostatek znalostí a schopností. Byl jsem to já, kdo jej vybral, a tak jsem věděl, že situaci můžu dávat za vinu pouze a jenom sobě. Rozhodl jsem se, že mu pomohu se zlepšit, že se mu budu intenzivně věnovat a učit ho. A to i přesto, že mi to sebralo spoustu času. Moje trpělivost dostala zabrat. A asi jsem nedokázal zakrýt, jak moc mě to celé štvalo, protože on po několika měsících z vlastní vůle stejně odešel. Na jednu stranu bylo těžké vyrovnat se se svým manažerským selháním, ale na druhou stranu se mi ulevilo.“

Jak s takovou situací naložit?

Je možné naučit se respektovat kolegu, se kterým na osobní rovině nevycházíte? A je možné naučit se dokonce si ho vážit? Lidská mysl se podvědomě snaží obhájit názor, který jsme si na daného člověka již vytvořili, a cíleně ignoruje vše, co tomuto názoru odporuje. Proto je pro každého člověka mnohem snazší všímat si informací, které podporují jeho názory, než těch, které jej vyvracejí. Zde je několik tipů, jak se nejen lépe vyrovnat s danou situací, ale i jak jít k jádru problému a vyřešit jeho příčinu.

Zůstaňte za každou cenu objektivní

Měříte podřízeného, kterého nemůžete vystát, stejným metrem jako všechny ostatní? Často máme tendenci být shovívavější k těm, které máme rádi, než k těm, které nemusíme. Jestliže vám dělá problémy zůstat objektivní, nebojte se věc prodiskutovat s jiným manažerem. Požádejte jej o upřímnou zpětnou vazbu a zjistěte, jestli považuje váš přístup za spravedlivý, nebo jestli existuje něco, co přehlížíte nebo v čem se vůči danému členovi týmu chováte nefér.

Jasně definujte a vyjádřete svá očekávání

V dané situaci není nic horšího než nechávat si své obavy a výtky pro sebe. Tím akorát dovolujete frustraci, aby na obou stranách narůstala. Pamatujte, že do hlavy vám nikdo nevidí. Mnoho vedoucích pracovníků je málo specifických co se týče svých požadavků, očekávání, priorit a pracovní metodiky. Máte rádi, když s vámi podřízení polemizují o vašich příkazech a návrzích? Pokud ano, je možné, že se ale vaši podřízení bojí vám vzdorovat, protože mají obavy, že by si tím zadělali na problém. Připadají vám členové vašeho týmu příliš korektní a uctiví? Možná vám jen chtějí ukázat, že vás respektují. Dejte si pozor na příliš rychlé soudy. Nedělejte tu chybu, že někoho osočíte z nedodržování jeho povinností, aniž byste si byli jisti, že jste mu předem dostatečně jasně sdělili svá očekávání. Daný pracovník se třeba skutečně velmi snaží, akorát vy jste si toho nevšimli.

Zaměřte se na pozitiva

Je velmi jednoduché vidět to dobré v lidech, které máte rádi, a to špatné v těch, které rádi nemáte. I když jste vy i podřízený, kterého nemůžete vystát, každý jiný, určitě má nějaké kvality nebo osobnostní vlastnosti, kterých si vážíte. Stačí, když dáte stranou své předsudky a pokusíte se na daného člověka podívat novým, nezaujatým pohledem. Dobrý vedoucí umí u svých podřízených najít jejich silné stránky a ty pak využít pro dobro celého týmu. Jak může tento specifický pracovník pomoci celé skupině? Jak byste mohli podpořit jeho dobré vlastnosti a zapomenout tak na nedostatky, které vás na něm tolik štvaly? Třeba není jeho práce dokonalá, ale jeho pozitivní přístup pomáhá morálce celého týmu. Anebo naopak. Třeba je to negativní bručoun, ale dovede brilantně analyticky přemýšlet, a může tak pomoci překlenout projekty přes překážky, u kterých si ostatní nevědí rady. Nikdo si nezaslouží být navždy zaškatulkován v jedné roli.

Zvažte, jestli pracovníka nepropustit

Pokud jste zkusili již úplně všechno, ale i přes veškerou snahu se situace nezlepšuje, je tu ještě ta úplně poslední, nejradikálnější možnost. A to pracovníka přemístit, změnit mu pozici nebo jej propustit. Nezapomínejte, že rozhodujete o něčí kariéře. Takže se nejprve ujistěte, že jste vyčerpali všechny možnosti a že vám už nic jiného nezbývá. K podobnému kroku přistupujte jenom ve chvíli, kdy je objektivně zcela zřejmé, že daný pracovník výrazně narušuje chod týmu nebo celé firmy a že tento názor nemáte jenom vy, ale sdílejí ho i ostatní lidé na pracovišti. „Někdy je lepší volbou nechat pracovníka odejít, například dohodou, než nechat situaci eskalovat,“ říká Kristýna.

Ať se stane cokoliv, nebuďte vůči nikomu otevřeně nepřátelští. Nezapomínejte, že i zaměstnanec se těžko vyrovnává s tím, že si ho jeho nadřízený neváží. Většinou tak začne pochybovat o kvalitě svého pracovního výkonu (v některých případech oprávněně, v některých ne), a to hlavně v situaci, kdy nechápe, odkud se nespokojenost nadřízeného bere. Pokud o podřízeném šíříte mezi kolegy drby, chováte se neprofesionálně nebo jste vyloženě negativní, situace by se snadno dala považovat za vaši chybu. Zůstaňte tedy v klidu a vyrovnaní a chovejte se profesionálně!

Přeložil Matěj Moravec

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata